مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- سمینارهای ارائه شده
سمینارهای ارائه شده در مرکز تحقیقات نانوپترونیکس ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

عناوین سمینارها

AWT IMAGE

سمینارها به تفکیک آزمایشگاه و حوزه تخصصی مربوطه به عناوین زیر تفکیک شده اند .

TOP

اپتوالکترونیک کوانترونیکس میکروالکترونیک نانوالکترونیک

سیمینار های موجود در این صفحه به صورت فایل pdf شده و صرفا برای بهره مندی علاقه مندان از مطالب محتوایی آن ارائه شده است . در صورت تمایل به دسترسی اطلاعات بیشتر می توانید در قسمت ارتباط با ما تمایل خود برای دریافت فایل ها را اعلام فرمایید . 


AWT IMAGE

اپتوالکترونیک

AWT IMAGE

TOP

عنوان سمینار به فارسی عنوان سمینار به انگلیسی - شرح سمینار
1 بررسی خواص لایه نازک TiO2 Investigation of TiO2 Thin Film  AWT IMAGE
2 آشکار سازهای تک فوتنی Single Photon Detectors AWT IMAGE
3 بررسی ساختار الکترونیکی سلول های خورشیدی Electronic Structure of Solar Cells AWT IMAGE
4 مدولاتور های جذب الکتریکی Electroabsorption Modulators AWT IMAGE
5 آشکار سازهای مادون قرمز طول موج بلند Far Infrared Detectors AWT IMAGE
6 لیزر های مود قفل شده Mode-locked lasers AWT IMAGE
7 موجبر های Strip Line Strip Line Waveguides AWT IMAGE
8 دیود های گسیل کننده نوری آلی Organic Light  Emitting Diode Based Display  AWT IMAGE
9 بررسی روش‌های کاهش نویز در سنسورهای تصویربرداری CMOS Noise Reduction in CMOS Image Sensors AWT IMAGE
10 لیزرهای الکترون آزاد Free Electron Laser AWT IMAGE
11 مدل محاسبه‌ی نویز و آنالیز مدارات readout برای سنسور تصویربرداری CMOS Noise Calculation and Analysis of Readout Circuits in CMOS Image Sensors
12 آشکارسازهای مبتنی بر گالیم آرسناید GaAs-Based Detectors
13 آشکارسازهای نوری ارگانیک Organic Photodetectors
14 اصلاح الگوریتم ضرایب جذب و پراکندگی در لیزر Correction of Absorption & Scattering Coefficients in Laser
15 بررسی الگوریتم‌های موجود برای تشخیص مرکز نقطه‌ی لیزر Investigation of Laser Spot Detection Algorithms
16 آشکارساز مادون قرمز غیرهمگن مبتنی بر گروه III-V Heterogeneous III-V Based Infrared Detector 
17 سلول‌های خورشیدی پروفسکایت Perovskite Solar Cells
18 مدیریت دمایی LED های توان بالا Study on the Thermal Management of High-Power LEDs AWT IMAGE
19 بررسی آخرین دستاوردهای لیزرهای گسیل سطحی 
کاواک عمودی (VCSEL) 
Investigation of Vertical Cavity Surface Emitting Lasers (VCSEL) AWT IMAGE
20 بررسی قطبش در لیزر های کاواک عمودی گسیل سطحی(vcsel) Investigation of Polarization In Vertical Cavity Surface Emitting Lasers (VCSEL) AWT IMAGE
21 آخرین دستاوردهای لیزرهای DFB  Latest Achievements In Distributed Feedback Lasers (DFBs)  AWT IMAGE
22 مزایا ، معایب و کاربردهای تقویت‌کننده‌های فیبر نوری مبتنی بر Erbium Advantages and Disadvantages of Erbium Fiber Optic AWT IMAGE
23 کنترل الکتریکی لیزر نیمه هادی ارگانیک فیدبک 
توزیع شده
Electrical Control of Organic Semiconductor DFB Lasers AWT IMAGE
24 بررسی جدیدترین روش های کنترل LED Investigation of LED Control Methods AWT IMAGE
25 لیزرهای چاه های کوانتومی بهبود داده شده با پلاسمونیک Plasmonic Modified Quantum Well Lasers  AWT IMAGE
26 بررسی آخرین دستاوردهای لیزرهای چاه کوانتومی کرنشی InGaAsP/InP Investigation of Latest Achievements In Strained Quantum Well InGaAs/InP Lasers AWT IMAGE
27 طراحی LED های نورسفید با استفاده از چاه های کوانتومی Design of White LEDs Using Quantum Wells AWT IMAGE
28 آخرین دستاوردهای بهبود لیزرهای چاه کوانتومی کرنشی رشد داده شده توسط روش MOVPE Latest Achievements of Strained Quantum Well Lasers Growing With MOVPE Method AWT IMAGE
29 بررسی مدل های تحلیل قطعات الکترونیک مولکولی و تعیین ویژگی ها و کاربردهای آنها Investigation of Molecular Electronic Devices Analysis  AWT IMAGE
30 بررسی LED های مبتنی بر چاه کوانتومی و نقطه کوانتومی و بررسی آخرین دستاورد ها Quantum Well and Quantum Dot LEDs AWT IMAGE
31 کاربردهای گرافن در سلول های خورشیدی Graphene Application In Solar Cells AWT IMAGE
32 مفهوم شهر خورشیدی و آخرین پیشرفت های این طرح Solar City Concept and Its Recent Progresses AWT IMAGE
33 فناوری سلول های خورشیدی شفاف Transparent Solar Cells Technology AWT IMAGE
34 مدل‏سازی الکتریکی و نوری در سلول‏های خورشیدی لایه نازک با تمرکز بر سلول‏های خورشیدی آلی لایه نازک Electrical and Optical Modeling of Thin Film Solar Cells AWT IMAGE
35 سلول‏های خورشیدی شفاف  Transparent Solar Cells AWT IMAGE
36 کاربردهای فضایی سلول های خورشیدی Space Application of Solar Cells AWT IMAGE
37 بررسی روش‌ها و تکنیک های تشخیص خارج از محور
(off-axis) پرتو لیزری  در شرایط جوی مختلف
Off-Axis Laser Detection Methods In Different Atmospheric Conditions
38 بررسی و مقایسه انواع لیزرهای پالسی و پیوسته 
(near IR)
Near IR Pulsed & Continuous Lasers
39 تاثیر شرایط جوی بر پارامتر های مختلف پرتوی لیزری Atmospheric Effects on Laser Beam Parameters
40 بررسی، تحلیل و مقایسه انواع آشکارسازهای نوری مادون قرمز نزدیک مبتنی بر مواد معدنی و آلی (ارگانیک) Near IR Photodetectors Based on Inorganic and Organic Materials
41 بررسی انواع نویز در آشکارساز های مادون قرمز Noise in Infrared Photodetectors AWT IMAGE
42 تعیین زاویه فرودی در سیستم های هشداردهنده لیزری Angle of Arrival (AOA) Detection in Laser Warning Systems AWT IMAGE
43 گیرنده های لیزری هوابرد و سیستم های مجتمع Airborne Laser Sensors and Integrated Systems AWT IMAGE
44 بررسی و تحلیل False alarm در آشکارسازهای لیزری False Alarm in Laser Detectors AWT IMAGE
45 تحلیل و بررسی کامل ماژول های آشکارساز لیزری Investigation of Laser Detection Modules AWT IMAGE
46 روش‌های تشخیص طول موج و فرکانس پرتوهای لیزری مادون قرمز Wavelength and Frequency Detection in Infrared Laser Beams AWT IMAGE
47 بررسی عملکرد سلول‌های خورشیدی چندپیوندی Tandem Solar Cells
48 کاربردهای گرافن در سلول‌های خورشیدی Graphene Applications in Solar Cells
49 ماژول‌ها و آرایه‌های خورشیدی و نحوه‌ی دریافت توان از آن‌ها Solar Arrays and Modules
50 سلول‌های خورشیدی مبتنی بر نانومیله Nanowire Based Solar Cells
51 کسترایت‌های CZTS و CZTSe و تحلیل نقص‌های موجود در آن و تاثیر آن در سلول‌های خورشیدی لایه‌نازک CZTS & CZTSe Defects Effect on Thin Film Solar Cells
52 سلول‌های خورشیدی IMM Inverted Metamorphic Multi Junction Solar Cells

AWT IMAGE

کوانترونیکس

AWT IMAGE

TOP

عنوان سمینار به فارسی عنوان سمینار به انگلیسی سمینار
1 پاک کن کوانتومی Quantum Eraser AWT IMAGE
2 تشخیص‌دهنده‌ی حالت کوانتومی قابل برنامه ریزی Programmable Quantum-State Discriminator AWT IMAGE
3 شاهد درهم تنیدگی Entanglement Witness AWT IMAGE
4 تله‌پورت کردن کوانتومی و اندازه‌گیری حالات بل Quantum Teleportation and Bell States Measurement AWT IMAGE
5 مخابرات کوانتومی راه دور Quantum Communication AWT IMAGE
6 مخابرات کوانتومی و چشم انداز آن در شبکه‌های مخابرات نوری Quantum Communication and its Outlook in Optical Communication Networks AWT IMAGE
7 توابع هارتری فوک و کاربرد آن‌ها در الکترونیک مولکولی Hartree-Fock Functions and Their Application in Molecular Electronics AWT IMAGE
8 لیزرهای کسکید کوانتومی با کاواک کریستالی فوتونی Quantum Cascade Lasers with Photonic Crystal Cavity  AWT IMAGE
9 اصول و مبانی مخابرات کوانتومی  Quantum Communication Principles AWT IMAGE
10 دیودهای نوری مبتنی بر  نقاط کوانتومی Quantum Dot Based LEDs AWT IMAGE
11 مواد کوانتومی جاذب رادار Radar Absorber Quantum Materials AWT IMAGE
12 آشنایی با اسپینترونیکس و کاربردهای کوانتومی آن Spintronics and its Quantum Application AWT IMAGE
13 سلول‌های خورشیدی نقاط کوانتومی Quantum Dot Solar Cells AWT IMAGE
14 سلول های خورشیدی Solar Cells AWT IMAGE
15 بررسی ترانزیستورهای مبتنی بر گرافن Graphene Based Transistors AWT IMAGE
16 آشکارسازهای مادون قرمز بر پایه گرافن  Graphene Based IR Detectors AWT IMAGE
17 بررسی و تحلیل فرآیند‌های دیفیوژن Diffusion Process AWT IMAGE
18 فرایند سیم کشی در مدارات مجتمع  Wire Bonding Process in ICs AWT IMAGE
19 کیفیت سنجی SiO2 SiO2 Quality Analysis AWT IMAGE
20 فرایند لیتوگرافی Lithography Process AWT IMAGE
21 فرایند کاشت یونی Ion Implantation Process AWT IMAGE
22 روش‌های تحقق الگوریتم‌های کوانتومی دوکیوبیتی Two Qubit Quantum Algorithms Realization AWT IMAGE
23 اثرات پلاسمونیکی در موج‌برهای مبتنی بر نقاط کوانتومی Plasmonic Effects in Quantum Dot Based Waveguides AWT IMAGE
24 روش‌های ایجاد درهم‌تنیدگی کوانتومی بین زوج فوتون‌ها  Quantum Entanglement Creation Between Phpton Pairs
25 انواع فرآیند لایه نشانی Thin Film Deposition Methods AWT IMAGE
26 سیستم‌های میکروالکترومکانیکی Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) AWT IMAGE
27 نانو روبان‌های مولکولی به عنوان شاهراه‌های الکترونیکی Molecular Nanoribbons as Electronic Highways AWT IMAGE
28 پاسخ فرکانسی سیستم نانویی در محدوده تراهرتز    Nano Systems Frequency Response at THz Range AWT IMAGE
29 تفاوت‌های اساسی محاسبات کلاسیک و محاسبات کوانتومی     Classical And Quantum Computation Differences AWT IMAGE
30 اکسیتون‌های چاه کوانتومی و نانولوله‌های کربنی Quantum Well Excitons and Carbon Nanotubes AWT IMAGE
31 آخرین دستاوردهای دیجیتال کوانتومی Latest Breakthroughs of  Quantum Digital AWT IMAGE
32 تئوری‌های پیدایش جرم Genesis of Mass Theories AWT IMAGE
33 مبانی مخابرات کوانتومی و دستاوردهای آن Quantum Communication and its Breakthroughs AWT IMAGE
34 نقطه‌های کوانتومی جاسازی شده در نانوساختارهای فوتونیکی Embeded Quantum Dots in Photonic Nanostructures AWT IMAGE
35 بی نهایت کوچک‌های عبدالسلام  Abdus Salam's  Infinitesimally Small Theory AWT IMAGE
36 دیدگاه‌‏های فلسفی اینشتین نسبت به کوانتوم Einstein's Philosophic Point of View about Quantum AWT IMAGE
37  نظریات علمی و عرفانی پلانک Planck's Scientific & Mystical Theories
38 آزمایش‌های آزمایشگاه سرن CERN Tests of CERN Institute AWT IMAGE
39 سیستم‌های اسپینی مزوسکوپیک  وکنترل کوانتومی آنها Mesoscopic Spin Systems and Their Quantum Control AWT IMAGE
40 الگوریتم‌های بکار رفته در محاسبات  کوانتومی و دستاوردهای آن Quantum Algorithms in Quantum Computation AWT IMAGE
41 آشکار‌سازی اشعه مادون قرمز به وسیله ی چاه‌های کوانتومی IR Detection Using Quantum Wells AWT IMAGE
42 تفاوت‌های اساسی مخابرات کلاسیک و کوانتومی Classical & Quantum Communication Differences AWT IMAGE
43 نانوالکترودهای مورد استفاده در ثبت سیگنال‌های عصبی Investigation of Nano Electrods Used in Neural Signals Register AWT IMAGE
44 پیشرفت ها ودستاورد های اخیر در زمینه سلول های خودکار نقطه کوانتومی (QCA) Quantum Dot Cellular Automata (QCA) Breakthroughs AWT IMAGE
45 ساختار، مواد و پیشرفت های ادوات کوانتومی ابر رسانای نیمه هادی Structure, Material and Progress in Semiconductor Superconductor Quantum Devices AWT IMAGE
46 تفاوت های اساسی محاسبات کلاسیک و محاسبات کوانتومی Classical and Quantum Computation Differences AWT IMAGE
47 پیشرفت‌ها و دستاوردهای اخیر در نانوساختارهای حلقوی
مبتنی برنقاط کوانتومی و کاربرد آنها
Progress and Breakthroughs of Quantum Dot Based Ringing Nanostructures AWT IMAGE
48 روش‌های انتقال امن حالات کوانتومی در مخابرات شبکه Quantum State Secure Transmission In Network Communications AWT IMAGE
49 بررسی ماهواره های کوانتومی Quantum Satellites AWT IMAGE
50 نانو لوله های کربنی و کاربرد آن ها در ترانزیستور های اثر میدانی Carbon Nanotubes and Their Application in Field Effect Transistors (FETs) AWT IMAGE
51 مکانیزم های پراکندگی غیر همدوس در نانو نوار های گرافنی ناشی از برهم کنش الکترون_فوتون،الکترون_فونون و الکترون_الکترون Decoherent Scattering Mechanisms in Graphene Nanostrips Due to Electron-Photon, Electron-Phonon and Electron -Electron Interaction AWT IMAGE
52 ویژگی ها و ساختار پلارونهای مغناطیسی در چاه های کوانتومی مثلثی Properties of Magnetopolaron in Triangualr Quantum Wells AWT IMAGE
53 انتشار اکسیتونی در چاه های کوانتومی مبتنی بر ساختار نامتجانس AlGaAs/GaAs Excitonic Emission in Hetrogeneous AlGaAs/GaAs Quantum wells AWT IMAGE
54 آخرین دستاوردهای ادوات کوانتومی مورد استفاده 
در محاسبات کوانتومی
Breakthroughs in Quantum Devices Used in Quantum Computation AWT IMAGE
55 اثرات مقیاس بندی (Scaling) تراکم اطلاعات کوانتومی و محدودیت‌های زمانی عملیات کیوبیت‌ها در ساختارهای کامپیوترهای کوانتومی CMOS مبتنی بر سیلیکون Quantum Information Density Scaling and Qubit Operation Time Constraints of CMOS Silicon Based Quantum Computer Architecture
56 فرایند تله‌پورت کردن کوانتومی روی تراشه‌های فوتونیکی Quantum Teleportation on a Photonic Chip
57 تبدیل کاهنده‌ی پارامتری خود به خودی در تراشه‌های فوتونیکی Spontaneous Parametric Down Conversion (SPDC) on Photonic Chips
58 محاسبات کوانتومی خصوصی (محاسبات کوانتومی کور و سایر پروتکل‌های مربوطه) Private Quantum Computation (Blind Quantum Computing and Related Protocols)
59 تحلیل و بررسی اپتیک کوانتومی غیرخطی فوتون به فوتون Quantum Nonlinear Optics - Photon by Photon
60 آینده بدون جعل و تقلب مبتنی بر قطعات تشخیص هویت اتم‌مقیاس A Future Without Fakes Thanks to Quantum Technology Based on Atomic Scale Identification Devices
61  انواع روش‌های توزیع کلید کوانتومی و مقایسه‌ی آن‌ها Quantum Key Distribution Methods and Applications
62 روش تجربی تولید درهم‌تنیدگی بین دو فوتون Exprimental Quantum Entanglement Creation Beween Two Photons
63 رفتار نور در عبور از کریستال‌های غیرخطی Light Behaviour in Passing Through Nonlinear Crystals
64 پیاده‌سازی اطلاعات کوانتومی بر بستر سیلیکون و تکنولوژی‌های استاندارد CMOS Quantum Information Rezlization Based on Silicon & Standard CMOS Technology
65 انواع روش‌های تصحیح خطای کوانتومی و کاربردهای آن‌ها Quantum Error Correction Methods and Applications
66  رشد و مشخصه‌یابی نانوسیم‌های کوانتومی مبتنی بر نیمه‌هادی‌های ترکیبی Growth & Characterization of Quantum Nanowires Based on Compound Semiconductors

AWT IMAGE

میکروالکترونیک

AWT IMAGE

TOP

عنوان سمینار به فارسی عنوان سمینار به انگلیسی سمینار
1 ادوات جفت کننده‌ی بار Charge Coupled Devices (CCDs) AWT IMAGE
2  آشکارسازهای SiC SiC Detectors AWT IMAGE
3 بررسی انواع روش های رشد با در نظر گرفتن ساختار، مزیت ها و ویژگی ها Different Growing Methods by Considering Structure, Advantages and Properties AWT IMAGE
4 بلور شناسی ، جهت‌ها و صفحات و بررسی خواص و ویژگی های آن Crystalography, Vectors, Surfaces and Their Properties AWT IMAGE
5 فلز کاری در تکنولوژی نیمه هادی Metalization in Semiconductor Technology AWT IMAGE

AWT IMAGE

نانوالکترونیک

AWT IMAGE

TOP

عنوان سمینار به فارسی عنوان سمینار به انگلیسی سمینار
1 طراحی و ساخت لایه نازک اکسید تیتانیوم حاوی نانو ذرات نقره Design and Fabrication of TiO2 Thin Film Including Ag Nanoparticles AWT IMAGE
2 سنسور گازی مبتنی بر نانومیله‌های ZnO Gas Sensor Based on ZnO Nanowires AWT IMAGE
3 بررسی و تحلیل انواع ساختارهای خودآرایی در نانوذرات  Investigation and Analysis of Self Assembled Structures in Nanoparticles AWT IMAGE
4 بررسی صفحات نمایشگر مبتنی بر نانولوله های کربنی Carbon Nanotube Based Displays AWT IMAGE
5 بررسی و تحلیل انواع روش های رشد نانو لوله های کربنی  Carbon Nanotube Growing Methods AWT IMAGE
6 نانو ژنراتورها Nano Generators AWT IMAGE
7 تحقیق، بررسی و مطالعه کوانتومی ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله های کربنی(CNT)  Quantum Study of Carbon Nanotube Based Transistor AWT IMAGE
8 ساختارها و ادوات نانو مبتنی بر InP/ InAs QDots, QDashes Nano Devices Based on InP/InAs Quantum Dots & Quantum Dashes
9 ادوات نانوالکترونیک مبتنی بر نانوذرات Nanoelectronic Devices Based on Nanoparticles AWT IMAGE
10 نانو لیتوگرافی Nanolithography AWT IMAGE
11 انواع پروب‌های روبشی و کاربرد آنها Scanning Probes and Their Application AWT IMAGE
12 میکروسکوپ الکترونی روشی برای شناسایی نانو ساختارها Electron Microscopy, a Method for Nanoparticle Detection  AWT IMAGE
13 ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانوسیم‌های نیمه‌هادی Field Effect Transistors Based on Semiconductor Nanowires AWT IMAGE
14 ترانزیستورهای اثر میدانی تونلی بدون پیوند Tunneling Junctionless Field Effect Transistors  AWT IMAGE
15 سنسورهای مبتنی بر نانو اهرمها Nano Cantilever Based Sensors AWT IMAGE
16 ساختار ها و ادوات نانو مبتنی بر Qdot and Qdash Quantum Dot & Quantum Dashes Based Nano Device AWT IMAGE
17 نانو الکترونیک انعطاف پذیر Flexible Nanoelectronics AWT IMAGE
18 ترانزیستورهای تک الکترونی Single Electron Transistors (SETs) AWT IMAGE
19 لنز چشم ماهی در سیستم های هشداردهنده لیزری Fish Eye Lens in Laser Warning System AWT IMAGE
20 ادوات گسیل میدانی مبتنی  بر نانولوله های کربنی Carbon Nanotube Based Field Emisson Devices AWT IMAGE
21 ترانزیستورهای اثر میدانی با نانو لوله های کربنی Carbon Nanotube Based Field Effect Transistors AWT IMAGE
22 نانوترانزیستورهای الکترومکانیکی مولکولی  Electromechanical Molecular Nanotransistors AWT IMAGE
23 ترانزیستورهای تک الکترونی Single Electron Transistors (SETs)
24 نانوالکترونیک مبتنی بر لایه‌ی تک اتمی سیلیکون (سیلیسین) Single Atom Silicon Layer (Silicene) Based Nanoelectronics
25 نانوترانزیستورهای الکترومکانیکی مولکولی Molecular Electromechanical Nanotransistors
26 ادوات نانوالکترونیک مبتنی بر فسفر سیاه Nanoelectronic Devices Based on Black Phosphorus
27 ادوات تونلی رزونانسی مبتنی بر نقاط کوانتومی Resonant Tunneling Devices Based on Quantum Dots
28 ادوات الکترونیکی مبتنی بر گرافن Graphene Based Electronic Devices
29 نانوساختارهای مبتنی بر نقاط کوانتومی Quantum Dot Based Nanostructures
30 بررسی و تحلیل نانوالکترونیک انعطاف‌پذیر Investigation and Analysis of Flexible Nanoelectronics
31 ترانزیستورهای نورگسیل آلی (Organic Light Emitting Transistors (OLETs
32 کاربرد نانولوله‌های اکسید روی در ادوات نانوالکترونیک ZnO Nanotube Application in Nanoelectronic Devices
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10986.19740.fa.html
برگشت به اصل مطلب