مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- رزومه افراد
رزومه دکتر سعید علیایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

باسمه تعالی

سعید علیائی

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

رئیـس دانـشـکـده مـهندسـی بـرق و کـامپیوتر

مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک

آدرس: تهران، لویزان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک.

تلفن/نمابر: 22970006

ایمیل: s_olyaee@srttu.edu

وبگاه: http://www.s-olyaee.srttu.ir

AWT IMAGE

تحصیلات

• دکترای تخصصی الکترونیک (الکترونیک نوری) از دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

عنوان پایان­­نامه: اندازه­گیری جابه­جایی­های نانومتری با استفاده از تداخل­سنج لیزری سه مودی، امتیاز 2/19.

• کارشناسی ارشد برق- الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت ایران، 1378.

عنوان پایان­­نامه: طراحی و ساخت فاصله­یاب لیزری به روش فاز، معدل 55/17.

• کارشناسی برق- الکترونیک از دانشگاه مازندران، 1376.

عنوان پایان­­نامه: طراحی و ساخت تقویت­کننده اکو به همراه مخلوط­کننده صوتی و اکوآلایزر، معدل 44/17.

فعالیت­های آموزشی

• رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید رجائی از سال 1389.

• استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید رجائی از سال 1386.

• مربی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید رجائی از سال 1381 تا 1386.

• مدیر گروه قدرت از سال 1383 تا 1385.

• مدیر گروه کنترل و ابزاردقیق از سال 1381 تا 1385.

دروس ارائه شده

• فوتونیک

• الکترونیک نوری 1

• فیزیک الکترونیک

• ابزاردقیق

• الکترونیک 1، 2 و 3

• مدارهای الکتریکی 1 و 2

• مدارهای الکترونیکی

• مدارهای مجتمع خطی

• آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی

• آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی

محورهای پژوهشی

• نانومترولوژی

• سامانه­های ابزاردقیق نوری

• مدارهای الکترونیک نوری

• ردیاب­ها و جستجوگرهای نوری

• سرعت­سنج­های لیزری

• فاصله­یاب­های لیزری

• تداخل­سنج­های لیزری

• ساختارهای کریستال فوتونی

مقالات چاپ شده در مجلات

1. S. Olyaee , R. Ebrahimpour, and S. Hamedi, “Modeling and compensation of periodic nonlinearity in two-mode interferometer using neural networks”, IETE Journal of Research , Vol. 56, No. 2, pp. 102-110, 2010.

2. S. Olyaee , M. S.E. Abadi, R. Ebrahimpour, and M.R. Moradian, “A comparative study of two blind source separation approaches to resolve the multi-source limitation of the nutating rising-sun reticle based optical trackers”, International Journal of Computer, Electrical and Electronic Engineering, Vol. 2, No. 2, pp. 283-291, 2010.

3. S. Olyaee and S. Hamedi, “ A low-nonlinearity laser heterodyne interferometer with quadrupled resolution in the displacement measurement”, The Arabian Journal for Science and Engineering , Accepted for Publication, 2010.

4. S. Olyaee , M. S. E. Abadi, S. Hamedi, and F. Finizadeh, “Nonlinearity modeling in a modified laser heterodyne interferometer by using adaptive RLS algorithm”, Frontiers of Optoelectronics in China, Vol. 3, No. 3, pp. 264-269, 2010.

5. S. Olyaee , M. S. E. Abadi, S. Hamedi, and F. Finizadeh, “Refractive index determination and nonlinearity modeling in fuel cells using laser heterodyne interferometer”, International Journal of Hydrogen Energy, Accepted for Publication, 2010.

6. S. Olyaee , S. Hamedi, and Z. Dashtban, “ Design of electronic sections for nano-displacement measuring system”, Frontiers of Optoelectronics in China, Vol. 3, No.4, pp. 376-381, 2010.

7. S. Olyaee , T. H. Yoon and S. Hamedi, “ Jones matrix analysis of frequency mixing error in three-longitudinal-mode laser heterodyne interferometer”, IET Optoelectronics, Vol. 3, No. 5, pp. 215-224, 2009.

8. S. Mohammad Nejad and S. Olyaee, "Unified pulsed laser range finder and velocimeter using ultra-fast time-to-digital converter", Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol. 5, No. 2, pp. 112-121, 2009.

9. S. Mohammad Nejad, S. Olyaee, N. Jouyandeh and M. Pourmahyabadi, "Modeling and simulation of lateral effect position-sensitive detector responsivity to optical stimulators", Journal of Applied Sciences, Vol. 8, No. 9, pp. 1781-1785, 2008.

10. S. Mohammad Nejad, S. Olyaee and M. Pourmahyabadi, " Optimal dark current reduction in quantum well 9 µm GaAs/AlGaAs infrared photodetectors with improved detectivity ", American Journal of Applied Sciences, Vol. 5, No. 8, pp. 1071-1078, 2008.

11. S. Mohammad Nejad and S. Olyaee, "Low-Noise High-Accuracy TOF Laser Range Finder", American Journal of Applied Sciences, Vol. 5, No. 7, pp. 755-762, 2008.

12. S. Mohammad Nejad, K. Fasihi and S. Olyaee, "Modified phase-shift measurement technique to improve laser-range finder performance", Journal of Applied Sciences , Vol. 8, No. 2, pp. 316-321, 200 8.

13. S. Olyaee and S. Mohammad Nejad, "Error analysis, design and modeling of an improved heterodyne nano-displacement interferometer", Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol. 3, No. (4), pp. 53-63, 2007.

14. S. Olyaee and S. Mohammad Nejad, "Stabilization of laser frequency based on the combination of frequency locking and power balance methods", Journal of Applied Sciences , Vol. 7, No. 24, pp. 3965-3970, 2007.

15. S. Olyaee and S. Mohammad Nejad, "Nonlinearity and frequency-path modelling of three-longitudinal-mode nanometric displacement measurement system", IET Optoelectronics, Vol. 1, No. 5, pp. 211-220, 2007.

16. S. Olyaee and S. Mohammad Nejad, "Design and simulation of velocity and displacement measurement system with subnanometer uncertainty based on a new stabilized laser Doppler-interferometer", The Arabian Journal for Science and Engineering , Vol. 32, No. 2C, pp. 89-99, 2007.

17. S. Olyaee and S. Mohammad Nejad, "Characterization of elliptically polarized light and rotation angle of pbs in the three-longitudinal-mode laser interferometer using the jones matrices", Journal of Applied Sciences , Vol. 7, No. 19, pp. 2806-2811, 2007.

18. S. Mohammad Nejad and S. Olyaee , "Comparison of TOF, FMCW and phase-shift laser range-finding methods by simulation and measurement", Journal of Technology and Education, Vol. 1, No. 1, pp. 11-18, 2006.

19. S. Mohammad Nejad and S. Olyaee “Cross-talk and intermediate frequency deviation effects on phase-shift range finder”, Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 26, No. B4, pp. 647-654, 2002.

مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس

20. سعید علیائی و زهرا دشتبان، " طراحی و تحلیل مدل­ فرکانس - مسیر در تداخل­سنج­های هتروداین دو مود و سوپرهتروداین سه مود "، هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، مرکز بین­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان کرمان، ایران، 19 تا 21 بهمن 1389 .

21. سعید علیائی و محمد حسین کریمی، " شبیه­سازی تفکیک کور منابع در آشکارساز نوری تعیین موقعیت چهار ربعی با استفاده از شبکه عصبی "، سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، مرکز بین­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان کرمان، ایران، 19 تا 21 بهمن 1389 .

22. سعید علیائی و زهرا دشتبان، " افزایش دقت در اندازه­گیری ضریب شکست محلول پیل سوختی "، چهارمین سمینار پیل سوختی ایران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران، 3 و 4 آذرماه 1389 (دریافت جایزه بهترین مقاله) .

23. S. Olyaee , M. S. E. Abadi, S. Hamedi, and F. Finizadeh, “Adaptive RLS Algorithm for Nonlinearity Modeling in the Nanometrology System”, 18th Iranian Conference on the Electrical Engineering, Isfahan, Iran, pp. 421-425, 11-13 May 2010.

24. S. Olyaee , M. S. E. Abadi, S. Hamedi, and F. Finizadeh, “ Adaptive Algorithms for Nonlinearity Modeling in Laser Heterodyne Interferometer ”, The IEEE, IET International Symposium on Communications Systems, Networks and Digital Signal Processing, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK, pp. 725-729, 21st-23rd July 2010 .

25. A. Najibi and S. Olyaee, “Using the old Methodologies through the E-Learning to Learn Second Language", proceedings of the National Conference on Modern Instructional Methods, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, pp. 1-7, 19-20 May 2010.

26. سعید علیائی ، عاطفه نجیبی و سمانه حامدی، " آموزش‌های ترکیبی مهارتی- نظری در حیطه آزمایشگاه تحقیقاتی- آموزشی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک "، دومین همایش ملی روش‌های نوین آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران، اردیبهشت‌ماه 1389.

27. سمانه حامدی، سعید علیائی و عاطفه نجیبی، " آموزش نحوه تفکیک خطاهای غیرخطی مرتبه اول و دوم در تداخل‌سنج‌های لیزری هتروداین و هموداین "، دومین همایش ملی روش‌های نوین آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران، اردیبهشت­ماه 1389.

28. سعید علیائی ، سمانه حامدی و عاطفه نجیبی، " طراحی مدارمجتمع سیستم سوپرهتروداین اندازه­گیری موقعیت در ابعاد نانو "، اولین همایش ملی نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران، 18 و 19 آذرماه 1388 (دریافت جایزه بهترین مقاله) .

29. S. Olyaee and S. Hamedi, “ Refractive Index Determination in Fuel Cells by using Laser Heterodyne Interferometer ”, 3rd Iranian Conference on Fuel Cells, Tehran, Iran, pp. 1-7, October 28-29, 2009.

30. A. Najibi and S. Olyaee, “Analysis Terminologies used in Field of E-Learning with their Persian Translations”, International Conference on E-Learning & Teaching, Iran University of Science and Engineering, Tehran, Iran, pp. 1-4, December 9-10, 2009.

31. عاطفه نجیبی و سعید علیائی، "بررسی عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارزیابی محتوای الکترونیکی تولید شده در راستای استفاده بیشینه از واژگان فارسی "، کنفرانس بین­المللی آموزش و یادگیری الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، 18 و 19 آذرماه 1388 .

32. S. Olyaee , R. Ebrahimpour, S. Hamedi and F. M. Jafarlou, “Modeling of the nonlinearity in nano-displacement measuring system based on the neural network approaches”, Photonics and Optoelectronics Meetings, Proceedings of SPIE, Vol. 7515, pp. 75150H-1-8, Wuhan, China, August 8-10, 2009.

33. سمانه حامدی، سعید علیائی و رضا ابراهیم­پور، " مدل­سازی خطای غیرخطی در سیستم­ اندازه­گیری تداخل­سنجی نانومتری با استفاده از شبکه­های عصبی ترکیبی "، نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، اصفهان، ایران، 30 و 31 اردیبهشت 1388 .

34. سعید علیائی و سیدمجتبی حسینی­زاده، " کنترل خطی توان نوری در دیودهای نورانی آرایه­ای بدون تغییر طول موج "، نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، اصفهان، ایران، 30 و 31 اردیبهشت 1388 (دریافت جایزه بهترین مقاله) .

35. S. Mohammad Nejad, M. Listani and S. Olyaee, “ Target and Flares Separation in the Reticle Seekers Based on the Dual UV-IR Detection”, 1st National Conference on Optics and Laser Engnieenring, Isfahan, Iran, pp. 693-698, May 20-21, 2009.

36. سعید علیائی ، فرهاد عباس­زاده و سمانه حامدی، "کنترل کننده کاواک لیزر هلیوم-نئون دو مودی بر مبنای نوسان­ساز کنترل شونده با دما"، نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، اصفهان، ایران، 30 و 31 اردیبهشت 1388 .

37. شهرام محمدنژاد، محمدرضا نظامی و سعید علیائی، "تفکیک منابع ناهمدوس مبتنی بر الگوریتم تحلیل مولفه­های مستقل در جستجوگر رتیکلی"، نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، اصفهان، ایران، 30 و 31 اردیبهشت 1388.

38. S. Olyaee and S. Hamedi, “Subnanometer Heterodyne Interferometer Based the Optical Head with Quadrupled Measurement Resolution”, 17th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, pp. 290-294, May 12-14, 2009.

39. شهرام محمدنژاد، سعید علیائی و محمدرضا نظامی، "شبیه­سازی عملکرد جستجوگر رتیکلی مبتنی برتئوری ICA برای منابع همدوس با استفاده از روش متعامدسازی متقارن"، هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، 22 تا 24 اردیبهشت 1388.

40. سعید علیائی ، امیر مداحی و پیام سلمان­نصر، "استخراج سیگنال مادون قرمز موقعیت هدف با استفاده از الگوی لاول"، پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نخستین کنفرانس مهندسی فوتونیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، 8 تا 10 بهمن 1387.

41. S. Olyaee and S. Hamedi, “Correction of Nonlinearity in High-Resolution Nano-Displacement Measurements”, IEEE 5th International Symposium on High-Capacity Optical Networks and Enabling Technologies, Penang, Malaysia, pp. 116-119, November 18-20, 2008.

42. S. Olyaee and S. Mohammad Nejad , "Reduction of Non-Orthogonality Effect in Nanometrology System by Modified Optics and Signal Conditioner", IEEE 6th Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, Graz, Austria, pp. 626-629, July 23-25, 2008.

43. S. Olyaee and S. Mohammad Nejad, " A New Design of Frequency Stabilization System Based on the Frequency Pulling and Power-Balanced Methods ", proceedings of the 13th Iranian Annual Conference on Optics and Photonics, The Physical Society of Iran, Iran Telecommunication Research Center (ITRC), Tehran, pp. 117-123, February 6-8, 2007.

44. S. Olyaee and S. Mohammad Nejad, " Frequency-Path Modeling for Three-Longitudinal-Mode Interferometer ", IEEE Circuit and Systems Society, ICECS, Nice, France, pp. 1360-1363, December 10-13, 2006.

45. S. Mohammad Nejad and S. Olyaee , "Accuracy Improvement by Nonlinearity Reduction in Two-Frequency Laser Heterodyne Interferometer", IEEE Circuit and Systems Society, ICECS, Nice, France, pp. 914-917, December 10-13, 2006.

46. S. Olyaee and S. Mohammad Nejad, "Accuracy Improvement in the Nano-displacement Measurement Based on the Doppler-Interferometry Method by Cross-talk Reduction", proceedings of the 9th Joint Conference on Information Science (JCIS) and 4th International Conference on Photonic, Networking and Computing, Kaohsiung, Taiwan, ROC, pp. 1373-1376, October 8-11, 2006 .

47. S. Mohammad Nejad and S. Olyaee, "Nanometric Displacement Measurement System Using Three-Longitudinal-Mode He-Ne Laser", proceedings of the 9th Joint Conference on Information Science (JCIS) and 4th International Conference on Photonic, Networking and Computing, Kaohsiung, Taiwan, ROC, pp. 1377-1380, October 8-11, 2006 .

48. سعید علیائی و شهرام محمد نژاد، "استفاده از فرکانس تداخلی ثانوی لیزر هلیوم-نئون به منظور افزایش حساسیت در اندازه­گیری جابه­جایی­های نانومتری"، دوازدهمین کنفرانس فوتونیک ایران، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، بهمن 1384.

49. سعید علیائی و شهرام محمد نژاد، " طراحی سیستم اندازه گیری جابجایی های نانومتری در سرعت های بالا با استفاده از کاواک لیزر He-Ne پایدار شده "، سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران، اردیبهشت 1384.

50. سعید علیائی و شهرام محمد نژاد، "روش نوین طراحی سیستم LDVDM با استفاده از کاواک لیزر هلیوم-نئون دو م ُ دی"، یازدهمین کنفرانس فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، بهمن 1383.

51. سعید علیائی و شهرام محمد نژاد، "طراحی و شبیه سازی سرعت سنج لیزری به روش تداخل سنج داپلری با استفاده از لیزر He-Ne در طول موج nm 633 "، دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، اردیبهشت 1383.

52. S. Mohammad Nejad and S. Olyaee , “A New High Accuracy Time-Of-Flight Range Finder with Q-Switching Nd:YAG Laser”, proceedings of the 12th Iranian Conference on Electrical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, pp. 121-126, May 11-13, 2004.

53. شهرام محمدنژاد و سعید علیائی، "بررسی و شبیه­سازی نفوذ Sn و اثرات پراکنش اشعه X روی ابر شبکه PbSeTe / PbSnTe "، دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، اردیبهشت 1383.

54. سعید علیائی و شهرام محمدنژاد، "طراحی و شبیه سازی سیستم اندازه گیری سرعت، فاصله و جهت به روش تداخل سنج داپلری"، دهمین کنفرانس فوتونیک ایران، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران، بهمن 1382.

55. S. Mohammad Nejad, A. Karami and S. Olyaee, “Exact Temperature Controlling System for Semiconductor Device Manufacturing”, proceedings of the PIERS, Osaka Japan, p.45, July 18-22, 2001.

56. S. Mohammad Nejad, M. Sotodeh and S. Olyaee, “Design and Assembly of a Wide Band Acoustic Signal Amplifier to Drive Electrostatic Transducers”, proceedings of the PIERS, Osaka Japan, p.131, July 18-22, 2001.

57. شهرام محمدنژاد و سعید علیائی، "فاصله‏یاب لیزری به روش زمانی برای فواصل 1 تا 20 کیلومتر با حساسیت 5 متر"، هفتمین کنفرانس فوتونیک ایران، پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، بهمن 1379.

58. شهرام محمدنژاد و سعید علیائی، "طراحی و ساخت فاصله‏یاب لیزری به روش فاز"، هفتمین کنفرانس فوتونیک ایران، پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، بهمن 1379.

کتاب

59. سعید علیائی، مقدمه­ای بر فوتونیک ، انتشارات دانشگاه شهید رجائی، 1388.

60. S. Olyaee and S. Hamedi, “Nano-metrology based on the laser interferometers: Advances in measurement sciences”, InTech Publisher, 2010.

همکاری و اجرای پروژه­های نظامی، صنعتی و تحقیقاتی

1- طراحی و ساخت بخش­های الکترونیک سیستم تداخل­سنج سوپر هتروداین، 1388.

2- طراحی و راه­اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک، 87-1386.

3- بررسی، طراحی و ساخت شبیه­ساز جستجوگر رتیکلی، 88-1386.

4- طراحی، به­روزآوری و راه­اندازی آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی، 85-1384.

5- طراحی مفهومی، شبیه سازی و امکان سنجی جستجوگر رتیکلی دوگانه، 85-1384.

6- ساخت نمونه نیمه صنعتی سرعت سنج لیزری (طرح SBDC )، 86-1384.

7- بررسی، طراحی و شبیه سازی سیستم ردیاب پرتو لیزر، 84-1383.

8- طراحی و ساخت نمونه کامل آزمایشگاهی سرعت سنج لیزری، 84-1382.

9- فاز صفر سر جستجوگر لیزری، 83-1382.

10- طراحی و ساخت سیستم تشخیص حرارت چرخ و محور قطار، 84-1380.

11- ساخت و راه اندازی فیلترهای DR برای سیستم BTS موبایل، 1380.

12- طراحی و ساخت فاصله یاب لیزری به روش زمانی برای فواصل m 300 تا km 20 با دقت m 5، 80-1378.

13- مهندسی معکوس سیستم اتوپایلوت موشک هاگ، 78-1377.

عضو کمیته علمی و داوری مجلات، کنفرانس­ها و جشنواره­ها

کنفرانس­ها:

• چهارمین کنفرانس پیل سوختی ایران ، تهران، ایران، 1389 .

• سرگروه داوری تخصصی برق الکترونیک دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1389.

• هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2009) ، تهران، ایران، 1388 .

• سرگروه داوری تخصصی برق الکترونیک یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1388.

• نخستین کنفرانس ملی مهندسی اپتیک و لیزر (NCOLE2009 ) ، اصفهان، ایران، 1388.

• سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (ICOP) ، اصفهان، ایران، 1385.

• عضو گروه داوری تخصصی نهمین، دهمین، یازدهمین و دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1386 به بعد.

مجلات:

• IET Optoelectronics

• Precision Engineering

• Optics and Lasers in Engineering

• International Journal of Engineering

• Asian Journal of Scientific Research

• Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering

• Journal of Applied Sciences

• Trends in Applied Sciences Research

عضو کمیته علمی:

• Member of Scientific Committee, 4th Iranian Conference on Full Cells, 2010.

• Member of Scientific Committee, 17th Iranian Conference on Electrical Engineering, 2009.

• Journal of Applied Sciences

• Research Journal of Physics

• Trends in Applied Sciences Research

• Asian Journal of Scientific Research

• Research Journal of Nanoscience and Nanotechnology

افتخارات

1- دریافت لوح تقدیر مقاله برتر در چهارمین همایش پیل سوختی ایران در آذرماه 1389.

2- پژوهشگر برتر دانشگاه شهید رجائی در سال 1388.

3- دریافت لوح تقدیر مقاله برتر در همایش نقش علوم پایه در فناوری نانو در سال 1388.

4- استاد نمونه دانشگاه شهید رجائی در سال 1388.

5- دریافت لوح تقدیر مقاله برتر در کنفرانس مهندسی فوتونیک سال 1387.

6- استاد نمونه دانشگاه شهید رجائی در سال 1384.

7- دریافت لوح دانشجوی ممتاز دوره دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1380.

8- دریافت رتبه اول دانش­آموختگان دوره کارشناسی در دانشگاه مازندران، سال 1376.

9- دریافت چندین لوح تقدیر از روسای دانشکده مهندسی برق و روسای کنفرانس­های ملی.

سخنرانی و ارائه مقاله

• عنوان سخنرانی: "ردیاب­های لیزری، اصول و کاربردها"، دانشگاه شهید رجائی، 1384 .

Adaptive Algorithms for Nonlinearity Modeling in Laser Heterodyne Interferometer ”, The IEEE, IET International Symposium on Communications Systems, Networks and Digital Signal Processing, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK, 21st-23rd July 2010.

“Infrared Signal Position Extraction Using the Lovell Pattern”, proceedings of the 15th Iranian Conference on Optics and Photonics, Isfahan, Iran, January 27-29, 2009.

"A New Design of Frequency Stabilization System Based on the Frequency Pulling and Power-Balanced Methods " , 13th Iranian Annual Conference on Optics and Photonics, The Physical Society of Iran, Iran Telecommunication Research Center (ITRC), Tehran, February 7, 2007.

“Utilizing the Secondary Beat Frequency for Sensitivity Increasing of Nanometric Displacement” , 12th Iranian Annual Conference on Optics and Photonics, The Physical Society of Iran, Shiraz University, February 2, 2006.

“Measurement of the Nanometric Displacement at High Velocities Using Stabilized Laser” , 13th Iranian Conference on Electrical Engineering, Zanjan University, May 11, 2005.

“LDVDM System using Two-Longitudinal-Mode He-Ne Laser Cavity” , 11th Annual Conference on Optics and Photonics, The Physical Society of Iran, Shahid Beheshti University, Tehran, February 3, 2005.

“A New High Accuracy Time-Of-Flight Range Finder with Q-Switching Nd:YAG Laser” , 12th Iranian Conference on Electrical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, May 12, 2004.

“Design and Simulation of Laser Velocimeter Using He-Ne Laser at 633 nm Wavelength” , 12th Iranian Conference on Electrical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, May 12, 2004.

“Investigation and Simulation of Sn Penetration and X-ray Radiations over PbSeTe/PbSnTe Super Lattice” , 12th Iranian Conference on Electrical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, May 13, 2004.

“Design and Simulation of Distance, Velocity and Direction Measurement System Based on the Doppler Interferometric Method” , 10th Annual Conference on Optics and Photonics, The Physical Society of Iran, Kerman University, January 28, 2004.

“Design and Implementation of Phase Shift Laser Range Finder” , 7th Optics and Laser conference of Iran, Shahid Beheshti University, Tehran, September 5, 2000.

“Time-of-Flight Laser Range Finder for 1-20 km distances having 5 m resolution” , 7th Optics and Laser conference of Iran, Shahid Beheshti University, Tehran, September 5, 2000.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10903.19357.fa.html
برگشت به اصل مطلب