مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- عنوان
مقدمه کتاب فرهنگ توصیفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/5/11 | 
                                                          
بسمه تعالی
مقدمه مؤلف
  از سال 1372 که با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در تهیه استانداردهای سیستمهای لیزری و الکترونیک نوری همکاری داشته ام. خلاء وجود یک فرهنگ توصیفی در زمینه الکترونیک نوری و لیزر را به خوبی احساس کردم. از آنجای که تهیه یک چنین مجموعه ای مستلزم توان, حوصله و وقت زیاد می باشد لذا خود را برای یک کار دراز مدت آماده نمودم.
      بدیهی است که تالیف چنین متونی تخصصی مستلزم تسلط به واژگان علمی و فنی مترادف و رسا می باشد و کمبود آنها خصوصا نارسا بودن برخی از آنها در زبان فارسی و عدم دستیابی به قرینه های گویا و متناسب، مشکلات را چند برابر می نماید. از سوی دیگر بر فرض پیدا کردن قرینه، ساختار بسیاری از آنها نیاز به اصلاحات دارد تا بر قواعد فارسی منطبق گردد. از این رو لازم است که اولاٌ موضوعات مورد نظر با تخصص مؤلف منطبق باشد و ثانیاٌ در صورتی که واژه های موجود نبوده و یا نارسا باشند، با مشورت اهل فن به ساختن آنها مبادرت ورزد. مجموعه حاضر, اولین گام به سوی تدوین یک فرهنگ توصیفی جامع می باشد. امید است با یاری خداوند بتوانیم در سالهای آتی، مجلدهای بعدی را به صورت کاملتر در اختیار دانش پژوهان و اهل علم قرار دهیم.
     فرصت را مغتنم شمرده از مسئولین محترم معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران و مؤسسه چاپ و انتشارات آن دانشگاه که در مراحل مختلف چاپ و انتشار این کتاب با دلسوزی فراوان زحمات فوق العاده متحمل شده اند سپاسگزاری می نمایم. ضمناٌ از دانشجویان عزیز خصوصاٌ سرکار خانم مهندس مریم پور محی آبادی که در تدوین و ویرایش مطالب و سرکار خانم مهندس نیره پارسا که در تهیه و طراحی جلد و نیز سرکار خانم عاطفه نجیبی که در اصلاح امور تایپی و پیگیری امور زحمات زیادی را متحمل شدند، تشکر می نمایم. از کلیه همکاران محترم و دانشجویان عزیز که به نحوی در به پایان رساندن این وظیفه، اینجانب را یاری نمودند نیز کمال تشکر را دارم.

شهرام محمدنژاد

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10877.33904.fa.html
برگشت به اصل مطلب