مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- عنوان
مقدمه کتاب فیزیک لیزر چاه کوانتومی کرنشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/5/11 | 
                                                           
بسمه تعالی
مقدمه مترجم
 شاید این گونه به نظر برسد که عمل ترجمه در مقایسه با تاٌلیف امری ساده است .اما در واقع این چنین نیست و بعضاٌ به مساٌله ای بسیار مشکل بدل می گردد. از آنجا که در ترجمه متون تخصصی نیاز به واژگان علمی و فنی مترادف و رسا می باشد، بدیهی است که کمبود آنها و خصوصاٌ نارسا بودن برخی از آنها در زبان فارسی و عدم دستیابی به قرینه های گویا و متناسب، مشکلات را چند برابر می نماید. از سوی دیگر بر فرض پیدا کردن قرینه، ساختار بسیاری از آنها نیاز به اصلاحات دارد تا بر قواعد فارسی منطبق گردد. از این رو لازم است که اولاٌ موضوعات مورد نظر با تخصص مؤلف منطبق باشد و ثانیاٌ در صورتی که واژه های موجود نبوده و یا نارسا باشند، با مشورت اهل فن به ساختن آنها مبادرت ورزد.
  کتاب حاضر،بدون اغراق از جدیدترین و غنی ترین کتبی است که در خصوص کوانتوم تاٌلیف شده و در واقع سطر به سطر آن مملو از مطالب بدیع و علمی است.تسلط مؤلف بر موضوعات مطروحه، این کتاب را به مجموعه ای نفیس و قابل استفاده برای دوره های تحصیلات تکمیلی تبدیل نموده است. 
       فرصت را مغتنم شمرده از مسئولین محترم معاونت پژوهشی دانشگاه امام حسین (ع) و مؤسسه چاپ و انتشارات آن دانشگاه خصوصاٌ سرکار خانم مهرنوش قاسمی که در حروفچینی و صفحه آرایی این کتاب،با دقت و دلسوزی فراوان زحمات فوق العاده متحمل شده اند، سپاسگزاری می نمایم.ضمناٌ از دانشجویان عزیز خصوصاٌ آقای مهندس شمس ا... سالمیان بخاطر ویرایش و اصلاح امور تایپی تشکر می نمایم. از کلیه ی همکاران محترم و دانشجویان عزیز که به نحوی در به پایان رساندن ایم وظیفه اینجانب را یاری نموده اند نیز کنال تشکر را دارم.

شهرام محمدنژاد 
زمستان 1384

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10877.33901.fa.html
برگشت به اصل مطلب