مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
جلسه دفاع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/7 | 

جلسه دفاعیه آقای مهندس نصیری باموضوع (مدل سازی ،طراحی وشبیه سازی ردیاب ستاره جهت تعیین وضعیت ماهواره)با حضور جمعی از دانشجویان وهیئت محترم داوران در دانشکده برق برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10866.34672.fa.html
برگشت به اصل مطلب