مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
143 بازدید از یکی از مقالات مرکز تحقیقات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/18 | 

                              

باعث خرسندیست که به اطلاع برسانیم یکی از مقالات ارائه شده توسط مرکز تحقیقات نانوپترونیکس در یکی از معتبر ترین مجلات علمی دنیا بازدیدی بالغ بر 143 ارجاع و پرینت را به خود اختصاص داده است . این مطلب توسط خود مجله ELSEVIER اطلاع داده شده و همچنین پس از ارزیابی این مقاله از ابعاد گوناگون معترف شده اند که این مقاله یکی از پربازدید ترین مقالات بوده است . شایان ذکر است که این مقاله در خصوص مباحث اپتیکی در  International Journal for Light and Electron Optics به چاپ رسیده است . شایان ذکر است که این مقاله از زمان تالیف خود تا به حال 143ارجاع را به خود اختصاص داده است . لینک مقاله و لینک متن انگلیسی پیغام در زیر آورده شده است :

لینک مقاله :

http://mail.elsevier-alerts.com/go.asp?/bESJ001/qNES4VEF/x92PEWEF

لینک متن پیغام :

http://www.iust.ac.ir/find.php?item=74.11427.33415.enنشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10866.33416.fa.html
برگشت به اصل مطلب