مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
جلسه پیش دفاع دانشجوی دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/17 | 

 AWT IMAGE                             AWT IMAGE

جلسه پیش دفاعیه دانشجوی دکترای مرکز تحقیقات نانوپترونیکس، خانم مهندس معصومه طاهرخانی با عنوان طراحی و ساخت گیت های کوانتومی نوری بر اساس زوج فوتون های درهم تنیده در تاریخ 19/03/93 ساعت 10 صبح در سالن ابن سینا برگزار می گردد.نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10866.33414.fa.html
برگشت به اصل مطلب