مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/3 | 

AWT IMAGE                              AWT IMAGE

دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در آزمایشگاه نانوپترونیکس آقایان علی خلفی، سعید صفرزاده و کیوان فیاضی فرد سمینارهای کارشناسی ارشد خود را در تاریخ 22/02/93 ارائه کردند. عناوین سمینار آنها به شرح زیر است:

آقای علی خلفی: مطالعه، بررسی و تحلیل سلول های خورشیدی حساس شده به نقاط کوانتومی و بررسی ویژگی های نوری آن ها

آقای سعید صفرزاده:

مطالعه، بررسی و تحلیل آشکارسازهای ماوراء بنفش مبتنی بر  نانو ساختارها و تعیین ویژگی های آن ها

آقای کیوان فیاضی فرد:

بررسی اثرات خطی و چرخشی ماهواره روی کشیدگی دوربین ردیاب ستاره و بررسی خطاهای ایجاد شده


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10866.33265.fa.html
برگشت به اصل مطلب