مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
جلسه هفتگی با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/7 | 

  AWT IMAGE                                          AWT IMAGE

جلسه دکتر محمدنژاد با دانشجویان بعد ازظهر روز دوشنبه 05/12/92 در دفتر ایشان برگزار گردید. در این جلسه موضوع سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد آقایان صفرزاده، رباعی، خلفی و فیاضی مشخص شد و مقرر گردید در جلسه آتی مقدماتی از مطالعات صورت گرفته در خصوص موضوع سمینار خود را ارائه نمایند. در ادامه دانشجویان دکتری آقایان بهرامی و نصیری و خانم مهندس طاهرخانی، گزارشی از آخرین وضعیت پذیرش مقالات خود ارائه دادند و مقرر گردید مقدمات لازم برای دفاع را انجام دهند. ضمناً مقرر گردید آقای مهندس تقی نژاد از دانشجویان کارشناسی ارشد؛ تا جلسه آتی موضوع پیشنهادی خود برای مقاله را ارائه دهند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10866.32340.fa.html
برگشت به اصل مطلب