مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
جلسه هفتگی با دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/2/12 | 

 

                          

در ابتدای جلسه مهندس بهرامی در مورد فصل‌های آخر کتاب در دست تالیف با دکتر محمدنژاد به بحث و تبادل نظر پرداختند و در مورد مقالات مشترکشان با مهندس جوینده توضیحاتی ارائه کردند. سپس خانم مهندس اعلایی در مورد فرایند پروژه در دست اجرای خود توضیحاتی ارائه کردند. آقای مهندس جوینده نیز در زمینه آماده‌سازی گزارش پروژه ساخت بحث کرده و اساتید داور خارجی خود را برای انجام کارهای اداری پیش دفاعیه خود با مشورت دکتر محمدنژاد انتخاب کردند. سپس آقای بیرانوند در مورد روند پایان‌نامه خود توضیح دادند. آقای دهدست و امیری نیز بخش‌های اولیه مقالات خود را ارائه کرده و اصلاحات لازم را انجام دادند. آقایان علیاری، مرندی و تقی‌نژاد نیز برای تکمیل سمینار خود و تکمیل تمامی بخش‌های آن با دکتر بحث و تبادل نظر کردند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10866.28181.fa.html
برگشت به اصل مطلب