مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/20 | 

آقای مسعود نوریان از دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در آزمایشگاه سیستم ها در تاریخ 30/8/91 با موفقیت از پایان نامه خود تحت عنوان " طرّاحی الگوریتم  تعیین  وضعیّت ماهواره به وسیله‌ی ردیاب ستاره و پیاده  سازی بر روی برد پردازش گر" دفاع نمودند. برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون داریم .

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10866.26682.fa.html
برگشت به اصل مطلب