مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
چاپ مقاله در ژورنالFiber and integrated optics

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

 

چاپ مقاله در ژورنالFiber and integrated optics


مقاله آقای مهندس علی بهرامی دانشجوی دکتر محمدنژاد با عنوان All-Optical Multi-Mode Interference Switch UsingNon-Linear Directional Coupler as a PassivePhase Shifter در مجله Fiber and integrated opticsچاپ شد. در این مقاله ساختار نوینی برای سوئیچ های تمام نوری مورد استفاده در سیتم های مخابرات نوری ارائه شده است.

 

دریافت مقاله

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10866.21083.fa.html
برگشت به اصل مطلب