مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
آقای مهندس آرش علیزاده وندچالی در تاریخ 11/12/1389 از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان " طراحی و شبیه سازی ساختار بهینه سوئیچ فوتونیک کریستالی دفاع خواهد کرد. در این پروژه ضمن طراحی ساختار جدید ، در خصوص کاهش تلفات سوئیچ نوری و مقایسه آن با کارهای مشابه تحقیقات بسیار خوبی انجام شده است . آقای علیزاده تا کنون دو مقاله در کنفرانس های بین المللی ارائه نموده و یک مقاله ژورنال نیز ارسال داشته است . برای ایشان آرزو توفیق روز افزون داریم .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10866.19505.fa.html
برگشت به اصل مطلب