مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/13 | 

                                                


جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکترمحمدنژاد و دانشجویان،آقایان: عنایتی، عرب، نوری رضایی، عاصی، محمدی و طاهی  خانم ها :رونق، احدزاده و دستوری راس ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/5/12 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.


گزارش کار آقای شاهین عنایتی :  ایشان در حال تکمیل مقاله ای در راستای سلولهای خورشیدی کستریت بوده و  مقرر گردید تا جلسه آینده متن مقاله تکمیل و ارسال شود.
 

گزارش کار خانم نازلی رونق: ایشان توضیحاتی پیرامون مطالعات خود در راستای نگارش مقاله با آقای محمدی ارائه دادند. همچنین روند مطالعات خود در حوزه‌ی تکمیل بخش‌های مختلف پایان نامه‌ی خود را بیان کردند. مقرر گردید برای جلسات آینده، گزارش‌های دقیق و فنی ارائه دهند.

گزارش کار آقای حسین عرب : ایشان توضیحاتی پیرامون فعالیت‌ها و جلسات برگزارشده در حوزه‌ی کاری خود ارائه دادند.  مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، گزارشی از مطالعات انجام گرفته در راستای شبیه‌سازی پروژه خود بیان نمایند.


گزارش کار آقای مهدیار نوری رضاییایشان گزارشی از موضوعات جدید پیرامون مواد ارگانیکی و مولکولی نوین در ادوات نانوالکترونیک مرتبط با مقاله خود ارائه دادند. همچنین مقرر شد تا جلسه آینده بخش دیگری از مقاله خود را تکمیل نمایند.

گزارش کار آقای میثم عاصیایشان مقاله‌ی مروری خود را ارسال نمودند. همچنین گزارش عملی از ست‌آپ آزمایشگاهی ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه آینده، فعالیت‌های عملی و آزمایشگاهی را آغاز نمایند و کار روی مقاله‌ی دوم خود را شروع کرده و گزارش پیشرفت کار خود را ارائه دهند.


گزارش کار آقای محمدی حامد: ایشان گزارشی از پیشرفت پروژه‌ی عملی خود در حوزه‌ی سیستم هشداردهنده‌ی لیزری ارائه دادند. مقرر گردید با همکاری خانم رونق، تا پایان مرداد ماه مقاله‌ی خود را ارسال نمایند و همچنین روی تدوین فصل‌های مختلف پایان نامه‌ی خود کار کنند.

گزارش کار خانم شبنم احدزاده: ایشان گزارشی از عملکرد خود در زمینه نانوافزاره های هیبریدی ارائه دادند‌. مقرر گردید تا جلسه آینده، عنوان مقاله اول خود را مشخص نمایند.

گزارش کار خانم فاطمه دستوری: ایشان توضیحاتی پیرامون مطالعات انجام گرفته‌ی خود ارائه دادند و در مورد شبیه‌سازی ساختار مورد نظر خود مطالبی بیان کردند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، گزارش کار دقیق، جامع و هدفمندی ارائه نمایند.

گزارش کار آقای ایمان طاهی: ایشان گزارشی از عملکرد خود در زمینه نانوافزاره های هیبریدی ارائه دادند‌. مقرر گردید تا جلسه آینده، ضمن بررسی بیشتر نانوادوات قابل کاشت در چشم، عنوان مقاله اول خود را مشخص نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.57216.fa.html
برگشت به اصل مطلب