مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/14 | 

                                            AWT IMAGE    AWT IMAGE


جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان: عنایتی، عرب، نوری رضایی، عاصی، حبیبی، محمدی و کرمی خانم ها :رونق،  آقایی، خداداد و ملاآقایی راس ساعت 10 روزهای دوشنبه مورخ 97/7/2 و چهارشنبه 97/7/4 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.


گزارش کار آقای شاهین عنایتی : ایشان مقاله مروری با موضوع سلولهای خورشیدی کستریت ارسال کرده و مقرر گردید تا جلسه آینده روی مقاله بعدی در حوزه سلول خورشیدی تحقیق کنند.

 

گزارش کار خانم نازلی رونق: ایشان توضیحاتی راجع به روند شبیه‌سازی‌های اپتیکی خود ارائه دادند و نوآوری‌هایی که در طول فرایند شبیه‌سازی انجام دادند را بیان کردند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده مقاله‌ی کامل خود را تحویل دهند.

گزارش کار آقای حسین عرب : ایشان گزارشی از روند پیشرفت کار خود و تکمیل مقاله مروری ارائه نمودند. مقرر گردید مطالب و فعالیت‌های خود را از منظر کاربردی، نوآورانه و فناورانه پیگیری نموده و پژوهش در زمینه‌ی تکمیل مقاله مروری را ادامه دهند و تا اواسط مهرماه مقاله‌ی مروری خود را آماده‌ی ارسال نمایند. 


گزارش کار آقای مهدیار نوری رضاییایشان گزارشی از موضوعات جدید پیرامون مواد ارگانیکی و مولکولی نوین در ادوات نانوالکترونیک مرتبط با مقاله مروری خود ارائه دادند. همچنین مقرر شد تا جلسه آینده بخش دیگری از مقاله مروری خود را تکمیل نمایند.

گزارش کار آقای میثم عاصیایشان گزارش کامل‌تری راجع به آشکارسازهای مادون قرمز، دمای عملیاتی آن‌ها، حساسیت آن‌ها و سایر پارامترهای موثر در بازدهی آن‌ها ارائه دادند. پس از توصیه‌ها و مشورت با آقای دکتر محمدنژاد، مقرر گردید تلاش شود تا نمونه‌ی آزمایشگاهی سیستم هشداردهنده‌ی لیزری توسط گروه مدار و سیستم پیگیری شده و برای جلسه‌ی آینده، گزارش پیشرفت کار ارائه شود.
 

گزارش کار آقای عطا حبیبی: پس از ارائه‌ی سه فصل اول پایان نامه، فصل چهارم پایان‌نامه‌ی خود را نیز تحویل دادند. مقرر گردید توضیحات کافی و ادله‌ی صحت‌سنجی نتایج و تحلیل و مقایسه‌ی نتایج خود را ارائه نمایند. همچنین شبیه‌سازی‌های خود را تکمیل نموده و نگارش پایان‌نامه را به اتمام برسانند و تا پایان مهرماه، آماده‌ی دفاع از پایان‌نامه شوند.

گزارش کار خانم فائزه آقایی: ایشان مقدمه‌ی مقاله‌ی خود را پس از اعمال اصلاحات و ویرایش ارائه کردند. همچنین توضیحاتی راجع به جمع‌بندی مطالعات شش ماهه‌‌ی خود بیان کردند. به علاوه توضیحاتی راجع به فازهای مختلف فرایند شبیه‌سازی‌های خود و صحت‌سنجی نتایج به دست آمده  ارائه نمودند.مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، بخش‌های دیگری از مقاله‌ی خود را ارائه نمایند. 
 

گزارش کار خانم آناهیتا خداداد: ایشان گزارش تحلیل تئوریک خود را ارائه دادند و مقرر گردید روی بحث نرخ تولید فوتون فعالیت نموده و همینطور نگارش نسخه‌ی اولیه‌ی مقاله‌ی خود را آغاز نمایند.

گزارش کار خانم زینب ملاآقایی: ایشان گزارشی از عملکرد خود در زمینه شبیه سازی سلولهای خورشیدی ارائه دادند‌. ارائه مقاله تا جلسه آینده از برنامه های آتی ایشان است.

گزارش کار آقای علیرضا محمدی حامد: ایشان پاورپوینت سمینار به همراه گزارش سمینار خود را ارائه کردند. همچنین توضیحاتی راجع به فرایند ساخت و تهیه‌ی قطعات نمونه‌ی آزمایشگاهی سیستم هشداردهنده‌ی لیزری ارئه کردند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، برآورد هزینه انجام شده، فرایند ساخت نمونه‌ی اولیه آغاز گردد. همچنین با مشورت با خانم رونق و آقای عاصی، عنوان مقاله‌ی خود را پیشنهاد داده و برای ارائه‌ی سمینار خود در آبان ماه آماده شوند. 

گزارش کار آقای حسین کرمی: ایشان گزارشی از عملکرد خود در زمینه شبیه سازی سلولهای خورشیدی ارائه دادند‌. مقرر گردید تا جلسه آینده تحقیقات خودشان را در زمینه ساخت سلول خورشیدی ادامه دهند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10865.54171.fa.html
برگشت به اصل مطلب