مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/6/29 | 

  

                                  


 

جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان : عنایتی، باغبان، عرب توحیدی فر، نوری رضایی، حبیبی،  عبدی، حسین زاده و خانم ها: رونق ،رمضانی و خانم رضایی به عنوان دبیر جلسه راس ساعت 11:00 مورخ 28/06/95 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.

گزارش کار خانم نازلی رونق: ایشان در این جلسه بخشی از مقاله مروری خود را ارائه نمودند، همچنین مقرر گردید اصلاحاتی را روی عنوان و سرفصل ها انجام دهند و مقاله خود را تا اواسط مهر ماه به صورت کامل ارائه نمایند.

گزارش کار آقای حسین عرب: مقرر گردید ایشان پاورپوینت پایان نامه خود را ارسال نمایند و اصلاحات لازم را در مقاله اعمال نمایند و تا اواسط مهرماه ارسال نمایند.

گزارش کار آقای رضا توحیدی فر: مقرر گردید ایشان در جلسه آینده بخشی از مقاله خود را ارائه نمایند.

گزارش کار آقای شاهین عنایتی: ایشان در این جلسه توضیحاتی را در مورد پیشرفت پروژه ساخت سلول خورشیدی بیان نمودند همچنین مقررگردید مقاله مروری خود را تا اواسط مهرماه ارسال نمایند.

گزارش کار آقای علی باغبان: مقرر گردید ایشان مقاله خود را طی هفته آینده ارسال نموده و پایان نامه خود را تکمیل نمایند . همچنین در پروسه ساخت با آقای عنایتی همکاری نمایند.

آقای مهدیار نوری رضایی: ایشان در این جلسه توضیحاتی را درباره رزومه کاری خود ارائه نمودند.

گزارش کارآقای عطا الله حبیبی: مقرر گردید ایشان تا جلسه آینده چندین عنوان پیشنهادی برای پایان نامه خود ارائه نمایند.

آقای پوریا حسین زاده: مقرر گردید ایشان اشکالات سمینار خود را اصلاح نموده و در جلسه آینده به صورت کامل ارائه نمایند.

گزارش کار خانم غزاله رمضانی: مقرر گردید ایشان در جلسه آینده عنوان نهایی برای پایان نامه خود ارائه نمایند.

 گزارش کار آقای حسین عبدی: ایشان در این جلسه چندین عنوان برای مقاله خود ارائه نمودند و مقرر گردید در جلسه آینده عنوان نهایی مقاله خود را ارائه نمایند.

 
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.46622.fa.html
برگشت به اصل مطلب