مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/13 | 

AWT IMAGE                              AWT IMAGE


 

جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان : عرب،رحیمی،توحیدی فر، عبدی، عنایتی، باغبان، حبیبی وخانم ها: رونق و رمضانی و خانم رضایی به عنوان دبیر جلسه راس ساعت 10:30 مورخ 12/02/95 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.

گزارش کار خانم نازلی رونق: ایشان در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت مقاله مروری خود را بیان نمودند.

گزارش کار آقای احسان رحیمی: ایشان بخش کامل تری از مقاله مروری خود را به همراه توضیحاتی ارائه نمودند.

گزارش کار آقای شاهین عنایتی:  ایشان در این جلسه توضیحاتی در مورد مقاله مروری خود بیان نمودند و همچنین مقرر گردید تا یک ماه آینده وارد پروسه ساخت طرح پیشنهادی خود شوند.

گزارش کار آقای علی باغبان:  ایشان در این جلسه توضیحاتی را در مورد مقاله کنفرانس خود بیان نمودند و همچنین مقرر گردید در پروسه ساخت با آقای عنایتی همکاری نمایند.

گزارش کار آقای حسین عرب: ایشان در این جلسه توضیحاتی در مورد مقاله کنفرانس خود بیان نمودند و مقرر گردید مقاله ژورنال خود را تا اواسط خرداد ماه ارسال نمایند.

گزارش کار آقای رضا توحیدی فر: ایشان توضیحاتی را در مورد پیشرفت کار خود ارائه نمودند و مقرر گردید تا جلسه آینده مقدمه مقاله خود را ارائه نمایند.

گزارش کار آقای عطاالله حبیبی:  ایشان در این جلسه بخشی از سمینار خود را ارائه نمودند و مقرر گردید طی هفته آینده متن نهایی سمینار را به همراه پاورپوینت ارائه نمایند.

گزارش کار خانم غزاله رمضانی: مقرر گردید ایشان متن سمینار خود را ویرایش نمایند. همچنین، طی هفته آینده متن نهایی سمینار را به همراه پاورپوینت به صورت کامل ارائه نمایند.

 گزارش کار آقای حسین عبدی:  ایشان توضیحاتی در مورد سمینار خود  بیان نمودند و مقرر گردید طی هفته آینده متن نهایی سمینار را به همراه پاورپوینت ارائه نمایند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.45295.fa.html
برگشت به اصل مطلب