مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- زمینه های پژوهشی
زمینه های پژوهشی بخش های مختلف مرکز تحقیقات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایشگاه اپتوالکترونیک

 

سلول های خورشیدی

ادوات کریستال نوری

فیبرهای کریستال نوری

آشکارسازهای نوری

لیزر های نیمه هادی

مدولاتورهای نوری

  آزمایشگاه محاسبات و مخابرات کوانتومی

 پردازش اطلاعات کوانتمی

  مخابرات کوانتومی

  تکرارکننده کوانتومی

  درهمتنیدگی فوتونی

  تولید و آشکارسازی تک فوتون

  مهندسی حالت­های کوانتمی

  مغز کوانتومی

  آزمایشگاه نانوالکترونیک

بررسی وتحلیل انتقال کوانتومی

  مدل کردن انتقال کوانتومی در قطعات نانوالکترونیک

  شبیه سازی مدل های ارائه شده برای قطعات نانوالکترونیک

  ساخت ادوات نانوالکترونیک

  آزمایشگاه سیستم ها

  - طراحی، شبیه­سازی و ساخت حسگر ستاره که شامل موارد زیر می­شود:

 • قسمت نرم افزاری

    - پردازش تصاویر خروجی از حسگر ستاره

    - ساختن پایگاه داده

    - الگوریتم تشخیص الگو و تطبیق آن با کاتالوگ جهت شناسایی ستارگان در مد تعیین وضعیت اولیه

    - الگوریتم تشخیص الگووتطبیق آن باکاتالوگ جهت شناسایی ستارگان در مد ردیابی

    - الگوریتم تعیین وضعیت ماهواره

 • قسمت سخت­افزاری

    - طراحی، شبیه­سازی و ساخت بافل جهت جلوگیری از ورود پرتوهای ناخواسته به سیستم

    - طراحی، شبیه­سازی و ساخت سیستم الکترواپتیک ردیاب ستاره

    - طراحی و ساخت برد پردازشگر حسگر ستاره

    - بررسی کاهش نویز تصاویر ماهواره­ای

  آزمایشگاه میکروالکترونیک

  تحقیقات بنیادی و کاربردی در میکروالکترونیک شامل محاسبه، مدلینگ، شبیه سازی و ساخت ادوات و مدارهای میکروالکترونیکی مختلف

  گسترش تحقیقات و فن آوری ها در جهت بدست آوردن دانش ساخت ساده ترین مدارها تا مدارات پیشرفته کنونی

  ساخت ادوات میکروالکترونیکی به منظور کاربردهای صنعتی و آموزشی

  ارائه خدمات به دیگر محققان برای مشخصه یابی الکتریکی و اپتیکی لایه های نازک

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10861.22275.fa.html
برگشت به اصل مطلب