مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان مرکز تحقیقات نانوپترونیکس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فارغ التحصیلان دکترا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

فارغ التحصیلان دکترا

AWT IMAGE

TOP

AWT IMAGE
AWT IMAGE
دکتر شاهین عنایتی ماکلوانی دکتر نازلی رونق ششکلانی دکتر حسین عرب دکتر مهدیار نوری رضایی
چکیده پایان نامه چکیده پایان نامه عنوان و چکیده پایان نامه عنوان و چکیده پایان نامه
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر علی بهرامی دکتر مهدی نصیری دکتر معصومه طاهرخانی دکتر آرین سلمان پور دکتر زهرا اعلایی
عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر سعید علیایی دکتر مریم پور محی آبادی دکتر کیازند فصیحی دکتر شمس الله سالمیان دکتر احسان رحیمی
عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه
چکیده پایان نامه (PDF) چکیده پایان نامه (PDF) چکیده پایان نامه (PDF) چکیده پایان نامه (PDF) چکیده پایان نامه (PDF)


AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE فارغ التحصیلان ارشد AWT IMAGE

TOP

شبنم احدزاده فاطمه دستوری ایمان طاهی فهیمه یارجانلی
آزمایشگاه نانوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه نانوالکترونیک آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی
ارشد ۹۷ ارشد ۹۷ ارشد ۹۷ ارشد ۹۷
AWT IMAGE AWT IMAGE
عطا الله حبیبی آناهیتا خداداد فائزه آقایی زینب ملاآقایی علیرضا محمدی حامد
آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه کوانترونیکس آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی آزمایشگاه اپتوالکترونیک
ارشد ۹۴ ارشد ۹۵ ارشد ۹۵ ارشد ۹۵ ارشد ۹۶
AWT IMAGE AWT IMAGE
علی باغبان پرشکوه رضا توحیدی فر احسان رحیمی حسین عبدی غزاله رمضانی

آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی

آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی

آزمایشگاه کوانترونیکس

آزمایشگاه نانوالکترونیک

آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی

ارشد ۹۳ ارشد ۹۳ ارشد ۹۳ ارشد ۹۴ ارشد ۹۴
AWT IMAGE AWT IMAGE
علی خلفی کیوان فیاضی فرد سعید صفرزاده  مصطفی رباعی حسین عرب

آزمایشگاه سلول‌های خورشیدی

آزمایشگاه سیستم‌ها

آزمایشگاه نانوالکترونیک

آزمایشگاه اپتوالکترونیک

آزمایشگاه سیستم‌ها

ارشد ۹۲ ارشد ۹۲

ارشد ۹۲

ارشد ۹۲ ارشد ۹۳
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
مهندس سیدعلی باقری مدینه مهندس مسعود نوریان مهیار دهدست مازیار امیری راد ایمان بیرانوند
آزمایشگاه ردیاب ستاره
(سیستم)
آزمایشگاه ردیاب ستاره
(سیستم)
آزماییشگاه اپتو الکترونیک آزمایشگاه اپتو الکترونیک آزمایشگاه اپتو الکترونیک
AWT IMAGE AWT IMAGE
پدرام تقی نژاد نادر مرندی قاسم نورانی  حامد قلی پور
آزمایشگاه اپتو الکترونیک آزمایشگاه نانوالکترونیک

آزمایشگاه کوانترونیکس

آزمایشگاه کوانترونیکس
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
 امیرحسین رستمی سعیده سلیمانی نژاد محمدحسین حاجی غلام علیرضا بزم آرای حسینی  سبحان روشنی
آزمایشگاه ردیاب ستاره
(سیستم)
آزمایشگاه اپتو الکترونیک آزمایشگاه نانو الکترونیک آزمایشگاه نانو الکترونیک آزمایشگاه ردیاب ستاره
(سیستم)
تیر ۱۳۸۹
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
 آرش علیزاده  سجاد قطره سامانی  پرستو خادمی آستانه نسرین احتشامی فرزانه احمدی کاخکی
آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه نانوالکترونیک آزمایشگاه نانوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه نانوالکترونیک
اسفند ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
 محمد مهماندوست شاهین عنایتی محمد علی رمضانی مانی بابا علی  سعید آقایی
آزمایشگاه کوانترونیکس آزمایشگاه کوانترونیکس آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک
آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۷ مهر ۸۷ آبان ۸۷ تابستان ۸۷
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
مرحوم  مزدک لیستانی مصطفی سلیمی  خلیل شفیع زاده آرین سلمانپور  کیازند فصیحی
آزمایشگاه کوانترونیکس آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه سیستم آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک
شهریور ۸۵ مهر ۸۵ مهر ۸۴ مهر ۸۳
AWT IMAGE
 محمد رضا میر نظامی  ایمان مهاجری  محمدرضا غروی  سیدمحمدحسین
حاجی‌میرسعیدی
سعید علیایی
آزمایشگاه سیستم آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه میکروالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک آزمایشگاه اپتوالکترونیک
مهر ۸۵ آبان ۸۳ مهر ۸۲ مهر ۸۱
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10857.19213.fa.html
برگشت به اصل مطلب