مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/4 | 

 

AWT IMAGE

 آقای مهندس ایمان بیرانوند از دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در آزمایشگاه تحقیقاتی نانوپترونیکس از پایان نامه خود تحت عنوان “ طراحی و شبیهسازی سلولهای خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی ” با موفقیت دفاع کردند.

                                                                                 چکیده پایان نامه

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10866.32281.fa.html
برگشت به اصل مطلب