مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
دفاعیه پایان نامه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/4/17 | 

AWT IMAGE

آقای نیما جوینده دانشجوی دکتری جناب پروفسور محمدنژاد در تاریخ 27/3/92 از پایان نامه خود تحت عنوانطراحی و رشد سلول خورشیدی تندم از جنس لایه‌های نامتجانس AlGaAs/GaAs/InGaAs بر روی ویفر GaAs با موفقیت دفاع نمودند. برای ایشان در کلیه مراحل زندگی آرزوی توفیق داریم.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10866.28916.fa.html
برگشت به اصل مطلب