مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
آقای مهندس سبحان روشنی در تاریخ 28/4/1390 از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان "  طراحی الگوریتم­، دیاگرام بلوکی و شبیه­سازی آشکارساز ستاره به­منظور تعیین سمت­گیری زاویه­ای مورد استفاده در حسگر ستاره " دفاع کردند.  برای ایشان آرزو توفیق روز افزون داریم .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10866.21082.fa.html
برگشت به اصل مطلب