مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/18 | 

                                            AWT IMAGE    AWT IMAGE


جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان: عنایتی، عرب، نوری رضایی، عاصی، محمدی، بابایی و طاهی  خانم ها :رونق،  آقایی، ملاآقایی، احدزاده، دستوری و محمودی  راس ساعت 10 روز سه‌شنبه مورخ 98/2/17 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.


گزارش کار آقای شاهین عنایتی : ایشان گزارشی از فعالیت‌های مرتبط با ساخت سلول خورشیدی لایه نازک ارائه کردند. همچنین گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته در راستای سمینار میان دوره‌ای خود بیان کردند. مقرر گردید فعالیت‌های ساخت را پیگیری نموده و برای سمینار میان‌دوره‌ای آماده شوند.
 

گزارش کار خانم نازلی رونق: ایشان مقاله‌ی خود را اصلاح کردند. همچنین بخش‌هایی از سمینار میان‌دوره‌ای خود را ارائه کردند. مقرر گردید برای جلسه آینده، مقاله‌ی خود  را ارسال نمایند و فایل سمینار میان‌دوره‌ای را نیز تکمیل نموده برای سمینار آماده شوند.

گزارش کار آقای حسین عرب : ایشان توضیحاتی پیرامون فعالیت‌ها و جلسات برگزارشده در حوزه‌ی کاری خود ارائه دادند. همچنین مقاله‌ی خود را تکمیل کرده و ارائه نمودند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، مقاله‌ی مروری خود را ارسال نمایند و گزارشی از مطالعات انجام گرفته در راستای شبیه‌سازی پروژه خود بیان نمایند.


گزارش کار آقای مهدیار نوری رضاییایشان مقاله‌ی مروری خود را ارسال کردند. مقرر گردید، فعالیت‌های مرتبط با ساخت افزاره مورد نظر خود را پیگیری نمایند و گزارش فعالیت‌های انجام گرفته را ارائه دهند.

گزارش کار آقای میثم عاصیایشان مقاله‌ی مروری خود را ارسال نمودند. همچنین گزارش عملی از ست‌آپ آزمایشگاهی ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه آینده، فعالیت‌های عملی و آزمایشگاهی را آغاز نمایند و کار روی مقاله‌ی دوم خود را شروع کرده و گزارش پیشرفت کار خود را ارائه دهند.


گزارش کار خانم فائزه آقایی: ایشان فصل سوم پایان‌نامه‌ی خود را تحویل دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، سایر قسمت‌های پایان‌نامه خود را نیز تکمیل و ارائه نمایند.
 

گزارش کار خانم زینب ملاآقایی: ایشان نگارش پایان‌نامه‌ی خود را آغاز نمودند. مقرر گردید مقاله‌ی خود را اصلاح و ارسال نموده و برای جلسه‌ی آینده فصل‌های دیگری از پایان‌نامه‌ی خود را تحویل دهند.

گزارش کار آقای محمدی حامد: ایشان گزارشی از پیشرفت پروژه‌ی عملی خود در حوزه‌ی سیستم هشداردهنده‌ی لیزری ارائه دادند. مقرر گردید فعالیت‌های مرتبط با بخش آزمایشگاهی پروژه را پیگیری نموده و برای جلسه‌ی آینده، قسمت‌های دیگری از مقاله‌ی خود را ارائه نمایند.

گزارش کار خانم شبنم احدزاده: ایشان متن سمینار کارشناسی ارشد خود در حوزه‌ی ادوات نانوالکترونیکی ارگانیک را تکمیل نمودند و بخش‌هایی از پاورپوینت سمینار خود را نیز آماده کردند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، پاورپوینت سمینار را تکمیل نمایند و همچنین عناوینی برای پروژه‌ی خود پیشنهاد کنند.

گزارش کار آقای مرتضی بابایی: ایشان نسخه‌ی اصلاح نشده‌ی سمینار کارشناسی ارشد خود در حوزه‌ی آشکارسازهای تک‌فوتون مورد استفاده در پردازش اطلاعات کوانتومی را ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، سمینار خود را تکمیل نموده و سعی کنند عناوینی برای پایان‌نامه‌ی خود پیشنهاد کنند.

گزارش کار خانم فاطمه دستوری: ایشان نسخه‌ی تکمیل شده‌ی سمینار کارشناسی ارشد خود را در حوزه‌ی آشکارسازهای مورد استفاده در سیستم هشداردهنده‌ی لیزری  ارائه دادند. همچنین کار روی ساخت پاورپوینت سمینار خود را آغاز کردند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، پاورپوینت سمینار خود را تکمیل نموده و عناوینی برای پایان‌نامه‌ی خود پیشنهاد کنند.

گزارش کار خانم امینه محمودی:  ایشان نیز نسخه‌ی اصلاح نشده‌ی سمینار کارشناسی ارشد خود را در حوزه‌ی فرستنده‌های تک فوتون مورد استفاده در پردازش اطلاعات کوانتومی ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، سمینار خود را تکمیل نموده و عناوینی برای پایان‌نامه‌ی خود پیشنهاد کنند.

گزارش کار آقای ایمان طاهی: ایشان توضیحاتی پیرامون سمینار کارشناسی ارشد خود در حوزه‌ی ادوات نانوالکترونیک مورد استفاده در کاربردهای پزشکی ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، سمینار خود را تکمیل نموده و عناوینی برای پایان‌نامه‌ی خود پیشنهاد کنند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.56403.fa.html
برگشت به اصل مطلب