مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/6/2 | 

  

             AWT IMAGE                     AWT IMAGE


 

جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان : عنایتی، باغبان، عبدی و خانم رونق و خانم رضایی به عنوان دبیر جلسه راس ساعت 10:30 مورخ 02/06/95 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.

گزارش کار خانم نازلی رونق: ایشان در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت مقاله خود ارائه نمودند و فایل پاورپوپنت گیرنده لیزری را تحویل دادند، همچنین مقرر گردید مقاله خود را تا اواسط شهریورماه ارسال نمایند.

گزارش کار آقای شاهین عنایتی: ایشان در این جلسه گزارشی درباره پیشرفت پروژه ساخت سلول خورشیدی و مواد خریداری شده بیان نمودند و همچنین، مقرر گردید مقاله خود را تا اواسط شهریور ماه ارسال نمایند.

گزارش کار آقای علی باغبان: ایشان در این جلسه مقاله خود را ارائه نمودند و مقرر گردید طی هفته آینده آن را ارسال نمایند و همچنین در پروسه ساخت با آقای عنایتی همکاری نمایند.

گزارش کار آقای حسین عبدی: ایشان در این جلسه هدف های کلی و اصول پایان نامه خود را تشریح نمودند و پیشنهاد پروژه خود را نیز ارائه نمودند.

 
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.46320.fa.html
برگشت به اصل مطلب