مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/26 | 

                                                          AWT IMAGE                            AWT IMAGE

جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان : عنایتی، باغبان، صفرزاده، عرب،رحیمی، توحیدی فر، عبدی و خانم ها: رونق و رمضانی و خانم رضایی به عنوان دبیر جلسه راس ساعت 11 مورخ 24/9/94 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.

گزارش کار آقای علی باغبان: عنوان مقاله اول ایشان مشخص شد و مقرر گردید در جلسه آینده عنوان دقیق و چکیده را ارائه نمایند. 

گزارش کار آقای شاهین عنایتی: ایشان گزارشی در مورد مراحل طرح تحقیقاتی سلول های خورشیدی ارائه نمودند.همچنین، در این جلسه عنوان کلی دو مقاله مروری شان مشخص شد و مقرر گردید که عنوانی دقیق برای یکی از مقالات را، تا جلسه آینده نهایی نمایند.
گزارش کار آقای حسین عبدی: در این جلسه یک عنوان سمینار ایشان تعیین گردید و مقرر گردید تا جلسه آینده طرح اولیه را ارائه نمایند. همچنین، موضوع سمینار ایشان باید تا پایان دی ماه به تایید برسد.
گزارش کار خانم غزاله رمضانی: دو زمینه کاری برای ایشان تعیین گردید و مقرر شد برای جلسه آینده عنوان سمینارشان را مشخص نمایند. 
گزارش کار خانم نازلی رونق: مقرر گردید برای جلسه آینده عنوان مقالات مروری تعیین گردد و کار بر روی یکی از مقالات به همراه آقای عنایتی آغاز گردد. 
گزارش کار آقای حسین عرب:در این جلسه دو عنوان برای مقاله کنفرانس ایشان تعیین شد و مقرر گردید برای جلسه آینده عنوان نهایی و یک طرح اولیه برای مقاله شان را ارائه نمایند. 
گزارش کار آقای سعید صفرزاده:مقاله ایشان برای ژورنال ارسال گردید و گزارشی از مراحل پایانی پایان نامه خود را ارائه نمودند.همچنین، در دوم دی ماه جلسه دفاعیه ایشان برگزار می گردد. 
گزارش کار آقای رضا توحیدی فر: عنوان کلی پایان نامه ایشان مشخص شد و مقرر گردید تا جلسه آینده عنوان دقیق و طرح اولیه پایان نامه خود را ارائه نمایند. 
گزارش کار آقای احسان رحیمی: در این جلسه عنوان پایان نامه ایشان مشخص شد و مقرر گردید تا جلسه آینده بخش مقدماتی پروژه خود را ارائه نمایند. 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.42931.fa.html
برگشت به اصل مطلب