مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- زمینه های پژوهشی
زمینه های پژوهشی بخش های مختلف مرکز تحقیقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایشگاه اپتوالکترونیک

 AWT IMAGE

سلول های خورشیدی

ادوات کریستال نوری

فیبرهای کریستال نوری

آشکارسازهای نوری

لیزر های نیمه هادی

مدولاتورهای نوری

AWT IMAGE

  آزمایشگاه محاسبات و مخابرات کوانتومی

AWT IMAGE

 پردازش اطلاعات کوانتمی

  مخابرات کوانتومی

  تکرارکننده کوانتومی

  درهمتنیدگی فوتونی

  تولید و آشکارسازی تک فوتون

  مهندسی حالت­های کوانتمی

  مغز کوانتومی

AWT IMAGE

  آزمایشگاه نانوالکترونیک

AWT IMAGE

بررسی وتحلیل انتقال کوانتومی

  مدل کردن انتقال کوانتومی در قطعات نانوالکترونیک

  شبیه سازی مدل های ارائه شده برای قطعات نانوالکترونیک

  ساخت ادوات نانوالکترونیک

AWT IMAGE

  آزمایشگاه سیستم ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

  - طراحی، شبیه­سازی و ساخت حسگر ستاره که شامل موارد زیر می­شود:

 • قسمت نرم افزاری

    - پردازش تصاویر خروجی از حسگر ستاره

    - ساختن پایگاه داده

    - الگوریتم تشخیص الگو و تطبیق آن با کاتالوگ جهت شناسایی ستارگان در مد تعیین وضعیت اولیه

    - الگوریتم تشخیص الگووتطبیق آن باکاتالوگ جهت شناسایی ستارگان در مد ردیابی

    - الگوریتم تعیین وضعیت ماهواره

 • قسمت سخت­افزاری

    - طراحی، شبیه­سازی و ساخت بافل جهت جلوگیری از ورود پرتوهای ناخواسته به سیستم

    - طراحی، شبیه­سازی و ساخت سیستم الکترواپتیک ردیاب ستاره

    - طراحی و ساخت برد پردازشگر حسگر ستاره

    - بررسی کاهش نویز تصاویر ماهواره­ای

  آزمایشگاه میکروالکترونیک

AWT IMAGE

  تحقیقات بنیادی و کاربردی در میکروالکترونیک شامل محاسبه، مدلینگ، شبیه سازی و ساخت ادوات و مدارهای میکروالکترونیکی مختلف

  گسترش تحقیقات و فن آوری ها در جهت بدست آوردن دانش ساخت ساده ترین مدارها تا مدارات پیشرفته کنونی

  ساخت ادوات میکروالکترونیکی به منظور کاربردهای صنعتی و آموزشی

  ارائه خدمات به دیگر محققان برای مشخصه یابی الکتریکی و اپتیکی لایه های نازک

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10861.22275.fa.html
برگشت به اصل مطلب