مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- رزومه افراد
رزومه آقای مهندس جوینده آبکنار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

• مشخصات فردی

نیما جوینده آبکنار

مرکز تحقیقات نانوپترونیکس، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران

کد پستی: 13114-16846

تلفن: 73222667-021

پست الکترونیک: jouyandeh(At)iust.ac.ir

سوابق و مدارک تحصیلی

دکتری (در حال تحصیل)

مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه تحقیقاتی: سلول های خورشیدی

استاد راهنما: دکتر محمدنژاد

کارشناسی ارشد (1384-1382)

مهندسی برق - الکترونیک، اپتوالکترونیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران

عنوان پایان نامه

(و استاد راهنما)

طراحی و شبیه سازی ردیاب لیزری با استفاده از آشکارسازهای اثرجانبی

(دکتر محمدنژاد)

کارشناسی (1381-1377)

مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عنوان پایان نامه

(و استاد راهنما)

کنترل دور موتورهای جریان متناوب با استفاده از توابع حالت

(دکتر قضائی)

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

• سلول های خورشیدی

• تکنیک های رشد ادوات نیمه هادی

مقالات

[1] S. Mohammadnejad, S . Olyaee, N . Jouyandeh and M . Pourmahyabadi, Modeling and Simulation of Lateral Effect Position-Sensitive Detector Responsivity to Optical Stimulators, Journal of Applied Sciences , Vol. 8, pp. 1781-1785, 2008.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10903.23956.fa.html
برگشت به اصل مطلب