مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- رزومه افراد
رزومه مهندس علی بهرامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

  مشخصات فردی

  علی بهرامی

  مرکز تحقیقات نانوپترونیکس، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران

  کد پستی: 13114-16846

  تلفن: 73222667-021

  پست الکترونیک: abahrami(At)iust.ac.ir

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  سوابق و مدارک تحصیلی

  دکتری (از سال 1389 در حال تحصیل)

  مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

  عنوان پایان نامه

(و استاد راهنما)

بهبود عملکرد الکتریکی و نوری سلول های خورشیدی چندپیوندی با ارائه ساختار نوین پیوند تونلی

و اصلاح روکش ضدبازتاب

(دکتر محمدنژاد)

  کارشناسی ارشد (1388-1386)

  مهندسی برق - الکترونیک، طراحی مدارات مجتمع نوری، دانشگاه تبریز

  عنوان پایان نامه

  (و استاد راهنما)

  طراحی و شبیه سازی سوئیچ تمام نوری مبتنی بر موجبرهای تداخلی مالتی مد

  (دکتر رستمی)

  کارشناسی (1385-1381)

  مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه ارومیه

  عنوان پایان نامه

  (و استاد راهنما)

  طراحی و ساخت ربات Maze

  (دکتر حدیدی)

  زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

  • سلول های خورشیدی

  • سوئیچ ها، دی مالتی پلکسرها و ادوات منطقی تمام نوری

  • موجبرهای نوری تداخلی مالتی مد

  • فتونیک کریستال

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  مقالات

  مقالات مجلات ISI

[1] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, and N. J. Abkenar, "Optimized structure of AlGaAs/GaAs double junction solar cells," Journal of Modern Optics 61 (2014) 568-575. (Taylor & Francis)

[2] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, and N. J. Abkenar, "Modified-DBR-based semi-omnidirectional multilayer anti-reflection coating for tandem solar cells," Chinese Physics B 23 (2014) 028803. (IOP)

[3] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, N. J. Abkenar, and S. Soleimaninezhad, "A 650nm design for multilayer anti-reflection coating in GaAs solar cells," Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 15 (2013) 960-965.

[4] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, and S. Soleimaninezhad, "Photovoltaic cells technology: principles and recent developments," Optical and Quantum Electronics 45 (2013) 161-197. (Springer)

[5] S. Mohammadnejad, N. J. Abkenar, and A. Bahrami, "Normal distribution profile for doping concentration in multilayer tunnel junction," Optical and Quantum Electronics 45 (2013) 873-884. (Springer)

[6] S. Mohammadnejad, N. J. Abkenar, and A. Bahrami, "DBL model for GaAs-based solar cells in different outdoor conditions," Indian Journal of Physics 87 (2013) 971-976. (Springer)

[7] A. Bahrami, S. Mohammadnejad, and A. Rostami, "All-Optical multimode interference switch using nonlinear directional coupler as a passive phase shifter," Fiber and Integrated Optics 30 (2011) 139-150. (Taylor & Francis)

[8] A. Bahrami, A. Rostami, and F. Nazari, "MZ-MMI-based all-optical switch using nonlinear coupled waveguides," Optik - International Journal for Light and Electron Optics 122 (2011) 1787-1790. (Elsevier)

[9] A. Bahrami and A. Rostami, "A proposal for 1 × 8 all-optical switch using multimode interference," Optica Applicata 41 (2011) 165-172.

[10] A. Bahrami, A. Rostami, F. Nazari, and K. Abbasian, "EIT-based MZ-MMI all-optical switch," Journal of Modern Optics 57 (2010) 2021-2026. (Taylor & Francis)

[11] A. Rostami, F. Nazari, H. Alipour Banaei, and A. Bahrami, "A novel proposal for DWDM demultiplexer design using modified-T photonic crystal structure," Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications 8 (2010) 14-22. (Elsevier)

[12] A. Rostami, H. Alipour Banaei, F. Nazari, and A. Bahrami, "An ultra compact photonic crystal wavelength division demultiplexer using resonance cavities in a modified Y-branch structure," Optik - International Journal for Light and Electron Optics 122 (2011) 1481-1485. (Elsevier)

  مقالات کنفرانس

[1] A. Rostami, A. Bahrami, F. Nazari, and H. Alipour Banaei, "Eight-channel wavelength division demultiplexer using multimode interference," Asia Communications and Photonics (ACP) Conference, Shanghai 2009.

[2] A. Rostami, H. Habibiyan, F. Nazari, A. Bahrami, and H. Alipour Banaei, "A novel proposal for DWDM demultiplexer design using resonance cavity in photonic crystal structure," Asia Communications and Photonics (ACP) Conference, Shanghai 2009.

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10903.19735.fa.html
برگشت به اصل مطلب