مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
جلسه هفتگی با دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/2 | 

 

                                                      

         جلسه دکتر محمدنژاد با دانشجویان بعد ازظهر روز دوشنبه 25/01/93 در دفتر ایشان برگزار گردید. ابتدا دانشجویان کارشناسی ارشد درباره ی سمینار خود و سر فصل های آن توضیح دادند. دکتر محمد نژاد نیز این سر فصل ها را بازبینی و اصلاح نمودند و مقرر گردید در جلسه بعدی این دانشجویان چند فصل از سمینار خود را ارائه نمایند. همچنین آقای بهرامی و خانم طاهرخانی از دانشجویان دکتری آخرین وضعیت پروژه خود را تشریح نمودند و مقرر گردید مقدمات لازم جهت دفاع از پایان نامه را انجام دهند. ضمنا آقا مهندس فرهاد اسکویی نیز به عنوان دانشجوی دکتری جدید به سایر دانشجویان آزمایشگاه معرفی گردیدند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10866.32727.fa.html
برگشت به اصل مطلب