مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
دفاعیه دکتری با رتبه ی عالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
دفاعیه دکتری با رتبه ی عالی
جناب آقای دکتر شمس الله سالمیان ، دانشجوی پروفسور شهرام محمدنژاد در تاریخ 8/10/89 از پایان نامه خود با رتبه عالی و نمره 20 دفاع کردند . دکتر سالمیان در دوره دکترای خود تحقیقات وسیعی بر روی مخابرات و محاسبات کوانتومی انجام داد و موفق به چاپ 4 مقاله با نمایه ISI و 3 مقاله علمی - پژوهشی شدند . ایشان 11 مقاله هم در کنفرانس های بین المللی ارائه نمودند .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=74.10866.19243.fa
برگشت به اصل مطلب