مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 

                                                


جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان: عنایتی، عرب، نوری رضایی، عاصی، حبیبی، محمدی، کرمی، بابایی و طاهی خانم ها :رونق،  آقایی، خداداد، ملاآقایی، احدزاده، دستوری، محمودی و یارجانلی راس ساعت 10 روزهای دوشنبه مورخ 97/7/23 و چهارشنبه 97/7/25 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.


گزارش کار آقای شاهین عنایتی : ایشان گزارشی از سلول‌های خورشیدی کستریت ارائه کرده و مقرر گردید تا جلسه آینده روی مقاله بعدی در حوزه سلول خورشیدی تحقیق کنند.

 

گزارش کار خانم نازلی رونق: ایشان بخشی از شبیه‌سازی‌های خود را تحویل دادند و نتایج خروجی‌های خود را بیان کردند. مقرر گردید تا جلسه آینده، مقاله‌ی خود را تکمیل نمایند. 

گزارش کار آقای حسین عرب : ایشان قسمتی از مقاله مروری خود را ارائه نمودند. مقرر گردید مطالب و فعالیت‌های خود را از منظر کاربردی، نوآورانه و فناورانه پیگیری نموده و برای جلسه آینده، قسمت دیگری از مقاله‌ی مروری را ارائه نمایند.


گزارش کار آقای مهدیار نوری رضاییایشان گزارشی از موضوعات جدید پیرامون مواد ارگانیکی و مولکولی نوین در ادوات نانوالکترونیک مرتبط با مقاله مروری خود ارائه دادند. همچنین مقرر شد تا جلسه آینده بخش دیگری از مقاله مروری خود را تکمیل نمایند.

گزارش کار آقای میثم عاصیایشان بخشی از مقاله‌ی مروری خود را تحویل دادند و توضیحاتی راجع به مباحث مورد مطالعه‌ی خود بیان کردند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، بخش دیگری از مقاله‌ی مروری خود را ارائه نمایند.
 

گزارش کار آقای عطا حبیبی: ایشان شبیه‌سازی‌های خود را تکمیل کردند. ایرادات نگارشی و اصلاحات مورد نظر را در پایان‌نامه نیز انجام دادند. پیش نویس مقاله‌ی دوم خود را نیز تحویل دادند. مقرر گردید تا جلسه‌ی آینده، نسخه‌ی نهایی پایان نامه خود را ارائه نمایند.

گزارش کار خانم فائزه آقایی: ایشان توضیحاتی راجع به جمع‌بندی مطالعات خود و فازهای مختلف فرایند شبیه‌سازی‌ و صحت‌سنجی نتایج به دست آمده  ارائه نمودند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، بخش‌های دیگری از مقاله‌ی خود را ارائه نمایند. 
 

گزارش کار خانم آناهیتا خداداد: ایشان گزارش تحلیل تئوریک خود را ارائه دادند و شبیه‌سازی‌های خود را به اتمام رساندند. مقرر گردید نگارش نسخه‌ی اولیه‌ی مقاله‌ی خود را آغاز نمایند.

گزارش کار خانم زینب ملاآقایی: ایشان گزارشی از عملکرد خود در زمینه شبیه سازی سلولهای خورشیدی ارائه دادند‌. ارائه مقاله تا جلسه آینده از برنامه های آتی ایشان است.

گزارش کار آقای علیرضا محمدی حامد: ایشان پاورپوینت سمینار به همراه گزارش سمینار خود را ارائه کردند. همچنین توضیحاتی راجع به فرایند ساخت و تهیه‌ی قطعات نمونه‌ی آزمایشگاهی سیستم هشداردهنده‌ی لیزری ارئه کردند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، برآورد هزینه انجام شده، فرایند ساخت نمونه‌ی اولیه آغاز گردد. همچنین با مشورت با خانم رونق و آقای عاصی، عنوان مقاله‌ی خود را پیشنهاد داده و برای ارائه‌ی سمینار خود در آبان ماه آماده شوند. 

گزارش کار آقای حسین کرمی: ایشان گزارشی از عملکرد خود در زمینه شبیه سازی سلولهای خورشیدی ارائه دادند‌. مقرر گردید تا جلسه آینده تحقیقات خودشان را در زمینه ساخت سلول خورشیدی ادامه دهند.

گزارش کار خانم شبنم احدزاده: ایشان علاقه مند به حوزه‌ی نانوالکترونیک هستند. مقرر گردید با مشورت با آقای نوری رضایی، برای جلسه‌ی آینده عناوینی پیشنهادی برای سمینار خود ارائه دهند.

گزارش کار آقای مرتضی بابایی:  ایشان علاقه مند به حوزه‌ی الکترونیک کوانتومی هستند. مقرر گردید با مشورت با آقای عرب، برای جلسه‌ی آینده عناوینی پیشنهادی برای سمینار خود ارائه دهند.

گزارش کار خانم فاطمه دستوری:  ایشان علاقه مند به حوزه‌ی سیستم‌های اپتوالکترونیکی هستند. مقرر گردید با مشورت با خانم رونق و آقای عاصی، برای جلسه‌ی آینده عناوینی پیشنهادی برای سمینار خود ارائه دهند.

گزارش کار آقای ایمان طاهی: ایشان علاقه مند به حوزه‌ی سیستم‌های اپتوالکترونیکی هستند. مقرر گردید با مشورت با خانم رونق و آقای عاصی، برای جلسه‌ی آینده عناوینی پیشنهادی برای سمینار خود ارائه دهند.

گزارش کار خانم امینه محمودی:  ایشان علاقه مند به حوزه‌های سیستم‌های اپتوالکترونیکی و الکترونیک کوانتومی هستند. مقرر گردید با مشورت با خانم رونق و آقای عاصی و آقای عرب، برای جلسه‌ی آینده عناوینی پیشنهادی برای سمینار خود ارائه دهند.

گزارش کار خانم فهیمه یارجانلی:  ایشان علاقه مند به حوزه‌ی سیستم‌های اپتوالکترونیکی هستند. مقرر گردید با مشورت با خانم رونق و آقای عاصی، برای جلسه‌ی آینده عناوینی پیشنهادی برای سمینار خود ارائه دهند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10865.54427.fa.html
برگشت به اصل مطلب