مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | 

  

             AWT IMAGE                     AWT IMAGE

جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان: عنایتی، عرب، نوری رضایی، توحیدی فر، رحیمی، عبدی، حسین زاده ، حبیبی و رضایی خانم ها :رونق، رمضانی، آقایی، خداداد و ملاآقایی و خانم رضایی به عنوان دبیر جلسه راس ساعت 10:00 مورخ 05/10/95 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.

گزارش کار آقای شاهین عنایتی : ایشان گزارشی از روند انجام آزمایشات خود ارائه نمودند، همچنین مقرر گردید ایشان مقاله مروری خود را در زمینه سلول های خورشیدی تکمیل نمایند. 

گزارش کار خانم نازلی رونق :مقرر گردید ایشان یکی از مقالات خود را تا اواخر هفته جاری ارسال نموده و مقاله مروری خود را تا اواسط دی ماه تکمیل نمایند.

گزارش کار آقای حسین عرب : ایشان پروپزال سیستم هشداردهنده را ارائه نمودند و مقررگردید مقاله خود را تا اواخر هفته ارسال نمایند.

گزارش کار آقای مهدیار نوری رضایی: مقرر گردید ایشان تا اواخر هفته بروشور آزمایشگاه را تکمیل نمایند. و  همچنین  تا جلسه آینده گزارشی در حوزه نانو ارائه نمایند.

گزارش کار آقای احسان رحیمی: ایشان در این جلسه توضیحاتی درباره مراحل تکمیل پایان نامه خود بیان نمودند.

گزارش کار آقای رضا توحیدی فر: مقرر گردید ایشان گزارش پایان نامه خود را تکمیل نمایند.

گزارش کار خانم غزاله رمضانی: مقرر گردید ایشان پروپزال نهایی خود را تا اواخر هفته ارائه نمایند.

گزارش کار آقای پوریا حسین زاده: مقرر گردید ایشان تا جلسه آینده پیشنهاد پروژه خود را ارائه نمایند.

 گزارش کار آقای حسین عبدی : مقرر گردید ایشان مقاله خود را تکمیل نمایند.

گزارش کار آقای عطاالله حبیبی : ایشان چندین عنوان برای پایان نامه خود ارائه نمودند و مقرر گردید تا اواخر هفته عنوان نهایی پایان نامه خود را ارائه نمایند.

گزارش کار خانم  زینب ملاآقایی:  عنوان سمینار ایشان مشخص گردید، همچنین تا اوایل هفته آینده پیشنهاد سمینار خود را ارائه نمایند.

گزارش کار خانم فائزه آقایی: ایشان در این جلسه گزارشی درباره عنوان سمینار خود ارائه نمودند و همچنین مقرر گردید تا اوایل هفته آینده پیشنهاد سمینار خود را به صورت کامل ارائه نمایند.

گزارش کار آقای آروین رضایی:  ایشان در این جلسه چندین عنوان پیشنهادی برای سمینار خود ارائه نمودند، همچنین مقرر گردید در جلسه آینده عنوان نهایی سمینار خود را ارئه نمایند.

گزارش کار خانم آناهیتا خداداد: ایشان در این جلسه گزارشی درباره عنوان سمینار خود ارائه نمودند و همچنین مقرر گردید تا اوایل هفته آینده پیشنهاد سمینار خود را به صورت کامل ارائه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=74.10865.47903.fa
برگشت به اصل مطلب