مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- معرفی رییس مرکز
درباره ریاست مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

رزومه استاد ، دکتر شهرام محمدنژاد

شرح مختصری از زندگینامه استاد

مسئولیت های اجرایی در حوزه آموزشی و دانشگاهی

افتخارات

AWT IMAGE AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10854.19194.fa.html
برگشت به اصل مطلب